banner-image

U Subotici 1.500 žalbi građana zbog odvodnjavanja

Zaštitniku građana grada Subotice obratilo se u proteklih desetak dana oko 1.500 građana, nezadovoljnih zbog rešenja “Voda Vojvodine” o naknadi za odvodnjavanje, odnosno opomena za dugovanja za koja mnogi poljoprivrednici tvrde da ne postoje, da su bez osnova, da se ne odnose na njihove parcele, da stižu i na pokojnike…

Kancelarija subotičkog ombudsmana pripremila je formular prigovora i organizovala stručnu pravnu pomoć za poljoprivrednike.

-Plaćanje naknade za odvodnjavanje  je zakonska obaveza, uvedena zakonom Republike Srbije. Ali, problem je iskrsao kada su javna preduzeća preuzela taj posao i dobila baze podataka od Poreske uprave. U međuvremenu je dolazilo do mnogih promena i one nisu usaglašene sa stvarnim stanjem – kaže zaštitnik građana Grada Subotice Zlatko Marosiuk.

Napominjući da Kancelarija ombudsmana pokušava da zajedno sa  “Vodama Vojvodine” ispravi netačne podatke on apeluje na građane da ne plaćaju dug koji stoji na obaveštenju, a koji nema podatke  ni od kada je potraživanje, ni osnov, ni kamatu. Poziva ih da podnesu prigovor u Kancelariji, a kako nam je rekao, za poslednjih desetak dana stiglo je čak 1.500 prigovora. 

-Građanima u tekućem periodu pristižu rešenja o naknadi za odvodnjavanje od Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” Novi Sad za period  april – decembar 2018 godine. Uz ova rešenja veliki broj građana je  dobio i obaveštenje da iz prethodnog perioda po osnovu naknade za  odvodnjavanje za zemljište navedeno u rešenju imaju i neki dug. To je 
inače eventualni dug pre 01.01.2017. godine, kada je za naplatu naknade  za odvodnjavanje bila nadležna Poreska uprava. A ova nadležnost po  osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama) prešla u nadležnost Javnog vodoprivrednog preduzeća – objašnjava Marosiuk. – Građanima koji su izmirivali svoje obaveze po osnovu rešenja Poreske uprave predložili smo da izjave prigovor na ovo obaveštenje jer se iz njega ne može utvrditi na koji period se odnosi dug, ne može se utvrditi visina osnovice, niti kamate, ni period za koju je ista obračunata, a takođe prema našem mišljenju treba da sadrži i pouku o pravnom leku.

– Mi smo se tako organizovali da smo pripremili formular prigovora, a onima koji ne znaju da popune formular pružamo potrebnu stručnu pomoć. Takođe smo u radu primetili da i sama rešenja imaju nedostatke ili greške, odnosno da je došlo do prometa tog zemljišta, da ima ljudi koji su dobili rešenje, odnosno obavezani na naknadu, a ne poseduju nepokretnosti, takođe da ima dosta i preminulih, odnosno da je došlo do nasleđivanje  i da kvadratura zemljišta za koje ih Vodoprivredno preduzeće obavezuje nije ispravna. I za ove greške  pripremili smo formulare našim sugrađanima i oni su pripremljeni u dogovoru sa “Vodama Vojvodine”, kaže subotički ombudsman.

S. G.