banner-image
banner-image

Unapređenje rada inspekcija u poljoprivredi

Tokom naredne dve godine trebalo bi da se ojačaju inspekcijske službe u oblasti poljoprivrede, a inspektori da dobiju odgovarajuće alate i uslove za rad kako bi nadzor bio efikasniji. rekao je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, na otvaranju dvodnevnog skupa „Dani poljoprivredne inspekcije“ u PKS.

„Uloga naših inspekcijskih službi bila je jako zapostavljena posle 2000. godine, a sada imamo novi Zakon o inspekcijskom nadzoru i to je dobar alat, kao i nove tekovine koje će se koristiti za procene rizika gde ćemo pristupati drugačije“, rekao je Nedimović.

Cilj je, kako je rekao, da se tokom 2019. i 2020. godine „inspekcija učini dostojnom državnog aparata“, da se omogući da inspektori imaju valjane alate za rad i tehnička sredstva i sve ono što je neophodno da bi nadzor bio efikasan.

„U budžetu za 2019. predvideli smo ove alate, ne samo za poljoprivrednu već i za veterinarsku i fitosanitarnu inspekciju“, rekao je Nedimović.

Ministar je najavio i da je u planu da se do aprila naredne godine u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji uspostavi kontrola za više od 95 odsto proizvoda koji se koriste u ishrani stanovništva.

Veljko Jovanović, direktor sektora poljoprivredne PKS rekao je da zajednička edukacija i saradnja mogu da doprinesu unapređenju stanja u ovoj oblasti.

Direktorka Projekta USAID za bolje uslove poslovanja Dragana Stanojević rekla je da je cilj projekta koji je USAID pokrenuo 2011. godine pokušaj da se inspekcijski nadzor reformiše i ojača njegova glavna uloga.

Inspekcija, kako je ocenila, ima veliku ulogu kada je u pitanju zaštita od rizika i kada je u pitanju bezbednost hrane, lekova i drugih namirnica. Stanojevićeva je istakla da nove tehnologije značajno mogu da pomognu da inspekcijski nadzor bude efikasniji.

Kako je navela, saradnja inspektora s privredom veoma je važna, jer je bez toga teško funkcionisati kako treba i ostvariti rezultat.

Nezavisni međunarodni konsultant za sprovođenje propisa Rob Velders rekao je da je saradnja inspekcija važna i da se mora definisati šta je dobar inspekcijski nadzor.

Među važnim načelima inspekcijskog nadzora, naglasio je konsultant, jesu dugoročna vizija, profesionalizam, koordinacija, selektivnost, podsticaj poštovanja propisa, transparentno upravljanje, pravičan pristup i poštovanje propisa.