banner-image

Španci prave plastiku od živinskog perja

Jedna španska kompanija pokušava da koristi perje živine kao materijal za proizvodnju prirodne plastike, koja će ovom nusproizvodu prehrambene industrije i živinarske proizvodnje, dati novi život. Procenjuje se da je evropska  živinarska  industrija u 2014. godini proizvela oko 3,1 miliona tona  neupotrebljenog perja. Međutim, istraživač i naučnica iz španske firme Cidetec, Sarah Montes, smatra da se to perje može iskoristiti.

Otpad od živinskog perja, koji se generiše širom sveta u velikim količinama, najčešće se spaljuje, završava na nekoj deponiji ili kao hrana niskog kvaliteta za druge životinje. Međutim, perje može u budućnosti da bude dragocen resurs. Perje se sastoji se od 90% keratina – istog vlaknastog proteina koji daje dlaci, kopitima i rogovima njihovu žilavost.

“Većina otpada je profitabilan materijal”, navodi  Sarah. Zbog visokog sadržaja keratina, perje će verovatno proizvesti plastiku koja je jača i otpornija u poređenju sa onom plastikom gde se koriste modifikovani skrobni ili biljni proteini. Sarah koordinira projekat pod nazivom KARMA2020, koji se bavi transformacijom perja u biorazgradivu plastiku.

Takođe u okviru  ovog projekta Horizon KARMA2020  stvoreni su uzorci materijala zasnovanih na perju, a koji se mogu koristiti za pakovanje, koristeći postupak u kojem se zagrejani materijal ubrizgava u kalup kako bi ga formirao. Njihov sledeći izazov je povećanje njihovog proizvodnog kpaciteta za industrijsku proizvodnju.

Istraživači trenutno istražuju kako napraviti ambalažu od perja, iako razvijaju i druge aplikacije, kao što su đubriva, kompozitni materijali i zaštitna odela protiv požara.

Izvor:Živinarstvo