banner-image
banner-image

1.6 miliona evra za inovacije u poljoprivredi, industriji i zdravstvu

U toku je drugi i poslednji poziv  za dodelu 1.610.000 evra bespovratnih sredstava koji je otvorila mreža digitalnih habova DIATOMIC, uspostavljenih u okviru evropske inicijative ‚‚Smart Anything Everywhere“. Ovaj fond je otvoren u sklopu njihovog ‚‚Design—Develop—Market” projekta, a rok za prijavu je 31. januar 2019.

Za sredstva iz ovog fonda mogu konkurisati mali konzorcijumi sa najviše tri partnera, a to se odnosi na tehnološko-istraživačke centre sa središtem u Evropi, zatim inovativne startape i mala i srednja preduzeća koja posluju na polju zdravstva, poljoprivrede i industrijske proizvodnje.

Prijavljeni bi trebalo da imaju proizvode, procese i usluge iz domena napredne mikroelektronike i ‚‚pametnih” integrisanih sistema, a kod odabira će jedan od glavnih kriterijuma biti skalabilnost ili potencijal konzorcijuma da im proizvod, usluga ili proces budu skalabilni.

Za učešće se mogu prijaviti i startapi i preduzeća koji nisu formirali konzorcijum, a DIATOMIC mreža će im omogućiti aktivno posredovanje pri traženju partnera ili uspostavljanju konzorcijuma.

DIATOMIC mreža pruža finansijsku podršku u iznosu od 70.000 do 200.000 evra po projektu, a osim toga pruža i tehnološki konsalting, mentorsku podršku, kao i infrastrukturu za rad na razvoju proizvoda.

DIATOMIC je zasnovan na one-stop shop konceptu. Osnovna ideja je da se tehnološkim startapima pruži sveobuhvatan paket usluga, i ne samo u ranoj, najosetljivijoj, fazi razvoja proizvoda, već i na putu ka prvim korisnicima.

Sam akceleratorski program se odvija kroz tri faze: planiranje procesa razvoja proizvoda (Design), razvoj i testiranje integrisanih rešenja (Develop) i održivi rast i aktivni pristup novim izvorima finansiranja (Market).

Ovaj program traje od 9 do 15 meseci.

Konkurs za finansiranje malih konzorcijuma otvoren je do 31. januara, a svi zainteresovani konzorcijumi, kao i oni koji traže partnere, za učešće se mogu prijaviti putem ovog linka.