banner-image

Porast cena svih roba na berzi

Nakon što je kukuruz dostigao najveću cenu od sredine jula prošle godine, ove nedelje su kako pšenica, tako i soja zabeležile cenovni rast.

Usled većeg raskoraka u cenama ponude i potražnje na tržištu kukuruza, kao i slabije ponude pšenice, zabeležen je pad berzanskog trgovanja. Ukupno je prometovano 470 tona robe (-91,72%), finansijske vrednosti 7.518.400,00 dinara (-82,36%).

Početak godine je doneo značajan rast cene na tržištu kukuruza. Tome je isključivo doprinela izvozna tražnja, a cena je konstantno rasla. Međutim, ove nedelje je kukuruz dostigao svoj maksimum, a prodavci očigledno traže 20-30 para višu cenu od onog što su kupci spremni da plate. Poslednja realizovana cena iznosi 16,30 dinara (17,93 din/kg sa PDV-om), što je statistički posmatrano za 7,24% viša cena u odnosu na prethodnu nedelju. Međutim, treba imati u vidu da je potražnja na samom kraju nedelje na nivou od oko 16,00 dinara.

Pšenica je zabeležila svoj najviši cenovni nivo od februara 2015. Ovonedeljna cena iznosi 21,15 dinara (23,27 din/kg sa PDV-om), odnosno viša je za 1,35% u  odnosu na prethodno registrovanu. Ponuda pšenice je trenutno na nešto višem nivou.

Kretanja na tržištu soje prate ona sa tržišta kukuruza. Tako je i zrno soje registrovalo rast.  Ugovori su registrovani po cenama koje su se kretale u opsegu od 38,80 do 39,00 dinara, dok je ponder iznosio 38,90 dinara (42,79 sa PDV-om), odnosno soja je poskupela za 4,40%. To je ujedno najviša cena ove uljarice od sredine jula 2018. godine.

Na svetskom tržištu trgovci trenutno obraćaju pažnju na moguće mere koje bi mogla da preuzme ruska administracija, da bi izbegla rast cena pšenice na domaćem tržištu. Zvaničnici sugerišu da bi transport dobara unutar zemlje mogao da bude subvencionisan, da bi se ograničio rast cena. Za sad, nisu najavljene restrikcije izvoza, ali oprez je potreban jer su trgovci u prošlosti često bili iznenađeni odlukama zvaničnika. Rast cene ruske pšenice, kao i pad vrednosti eva su doprineli tome da pšenica poreklom iz Francukse bude konkurentnija na međunarodnoj sceni.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.

175

17,82-17,93

25

17,93

+7,24%

Kukuruz, rod 2018.  gratis lager do 28.2.

575

17,60-17,93

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%

125

17,6017,93

25

17,93

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%, gratis lager do 28.2.

1000

18,26

Pšenica rod 2018. 12% proteina

70

23,27

70

23,27

+1,35%

Pšenica rod 2018. 13% proteina, gratis lager do 11.2.

200

23,32

Pšenica rod 2018. 13% proteina, gratis lager do 28.2.

500

25,30

Soja, rod 2018.

250

42,68-42,90

100

42,90

+4,40%

Soja, rod 2018. gratis lager do 15.2.

300

42,90

150

42,90

Sojina sačma 44%

50

53,40

 

 

Berzanski indeks PRODEX je na dan 24.01.2019. godine bio na nivou od 210,76 indeksnih poena, što predstavlja rast za 4,88 indeksnih poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica poskupela za 0,74%, a kukuruz je pojeftinio za 0,79%. Tržište je i dalje neodlučno zbog nedostatka zvaničnih podataka o kretanju izvoza u SAD. N ovoj berzi je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje soja poskupela 0,93%, a sojina sačma za 0,03%. I dalje se iščekuju rezultati trgovinskih pregovora između SAD i Kine.

U Parizu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica poskupela 1,23%, a kukuruz za 0,69%.

Slabljenje evra prema dolaru omogućilo je blagi rast evropskih cena.

(Agrosmart)