banner-image

Doneta naredba o sprečavanju afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je danas nadležne institucije, vlasnike, uzgajivače i lovce da se pridržavaju propisanih mera kako bi se sprečilo širenje afričke kuge svinja, zbog širenja te zarazne bolesti domaćih i divljih životinja u regionu.

Kako bi sprečilo pojavu afričke svinjske kuge u Srbiji, ministarstvo je zabranilo slobodan uvoz i prevoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenih tom zaraznom bolešću i navelo da će se za svaki konkretan slučaj izdavati uvozna dozvola.

Naredbom koja je na snazi od petka 1. februara, uvedena je stroga kontrola prometa i uvoza živih svinja i proizvoda od svinjskog mesa.

Određena su i podrčja „umerenog“ i „visokog“ rizika i bezbednosne mere koje se moraju sprovoditi u gazdinstvima sa svinjama i lovištima, dodaje se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

O BOLESTI:

Afrička kuga svinja (AKS) je veoma zarazna virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se nalazi na listi Naročito opasnih zaraznih bolesti u našim i evropskim propisima.

NAČIN PRENOŠENJA:

Bolest se širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, kontaminiranom hranom i vodom, odećom i obućom, inficiranim predmetima i opremom, prevoznim sredstvima, stajnjakom, leševima uginulih i zaklanih životinja, glodarima, insektima.

ZA OVO OBOLJENJE SVINJA NE POSTOJI TERAPIJA NITI POSTOJI VAKCINA BILO GDE U SVETU          

U SLUČAJU POJAVE BOLESTI SPROVODE SE RADIKALNE MERE UNIŠTENJA ŽIVOTINJA NA FARMI, ODNOSNO ZARAŽENOM PODRUČJU, U SUPROTNOM VIRUS UBIJA ŽIVOTNJE

IZBIJANJE BOLESTI MOŽE IZAZVATI OGROMNU EKONOMSKU ŠTETU

DONOŠENJE NAREDBE

1.2.2019. DONETA NAREDBA o preduzimanju mera radi sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju.

Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljaka može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja, što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i DIREKTIVOM Uprave za veterinu kojom je jasno precizirano postupanje po svakom zahtevu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE NAREDBE

Zbog pogoršanja epizootiološke situacije po pitanju AKS u regionu (Mađarska, Rumunija, Bugarska), i neposredne opasnosti od pojave ove bolesti u našoj zemlji, neohodno je nalaganje konkretnih mera koje treba da sprovode sve relevantne institucije i organizacije pored MPŠV, tako i vlasnici i držaoci životinja, lovci i korisnici lovišta, u cilju sprečavanja pojave i suzbijanja AKS u Republici Srbiji. 

Donošenjem ove naredbe upotpunili smo i precizirali sve mere, aktivnosti, kao i ingerencije lica koja su uključena u upravljanje rizikom, a sa ciljem prevencije i borbe protiv ove zarazne bolesti. 

Definisana su područja visokog i umerenog rizika sa kontrolnim, preventivnim i restriktivnim merama, takođe, doneli smo opšte i posebne biosigurnosne mere koje se moraju sprovoditi na gazdinstvima sa svinjama i u lovištima.

Iz razloga neposredne ugroženosti od pojave ove bolesti u Republici Srbiji pristupili smo strogoj kontroli prometa i uvoza živih svinja, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja.

OVOM NAREDBOM PROPISANO JE SLEDEĆE:

1.  Radi sprečavanja unošenja AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se slobodan  uvoz i provoz pošiljaka poreklom iz zemalja ili područja zahvaćenim Afričkom kugom svinja, tj za svaki konkretan slučaj se izdaje uvozna dozvola.

2.  Određena su dva područja i to područje umerenog rizika i područje visokog rizika i na osnovu toga su donete mere koje se sprovode na tim teritorijama

3.  Definisane su mere koje se sprovode nakon potvrde primarnog (prvog) slučaja AKS, aktivnosti na zaraženim područjima i periodi trajanja mera zabrane i ograničenja.

4.  U slučaju pojave AKS moraju se obezbediti i primeniti pravila brzog upozoravanja i hitnog reagovanja.