banner-image

Nova uredba EU o organskoj proizvodnji

 • Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda pod nazivom „Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007“ koja }e se primenjivati od 1. januara 2021. godine.

 • Ova uredba doneće novine:

 1. 1. Pravila o proizvodnji biće pojednostavljena i dalje usklađena putem ukidanja izuzetaka i odstupanja;

 • 2. Kontrolni sistem će se ojačati zahvaljujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja;

 • 3. Proizvođači u trećim zemljama moraće da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u EU;

 • 4. Predmet nove regulative biće šira lista proizvoda (npr. so, pčelinji vosak, listovi vinove loze) kao i dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelene, zečeve i živinu);

 • 5. Sertifikacija će biti lakša za male poljoprivrednike, zahvaljujući novom sistemu grupnog sertifikovanja;

 • 6. Kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima koristiće se jedinstven pristup;

 • 7. Odstupanja za proizvodnju u gredicama u staklenicima biće ukinuta.

 • (Agrosmart)

 •