banner-image

Razvojni fond Vojvodine odobrio preko milijardu dinara u 2018.

Prošla godina je bila najuspešnija od osnivanja Razvojnog fonda Vojvodine (RFV), posmatrajući doprinos razvoju privrede, izjavio je direktor ovog fonda Goran Savić.

Kreditiranje srednjih, malih i mikro preduzeća i preduzetnika realizovalo se, najvećim delom, kroz dugoročno finansiranje trajnih obrtnih sredstava, sa 25,5 odsto realizovanih sredstava Fonda i dugoročno finansiranje investicionih projekata, sa 21,2 odsto plasiranih sredstava.  Kratkoročnim kreditima Fonda, finansirani su izvoz i obrtna sredstva.

-Poljoprivredna gazdinstva su kredite Razvojnog  fonda Vojvodine skoro u celosti iskoristila za investiranje u proizvodnju. Krediti su korišćeni za nabavku opreme  za poljoprivrednu proizvodnju, nabavku nove mehanizacije, izgradnju skladišnih i smeštajnih kapaciteta, zasnivanje voćarske proizvodnje i proizvodnje u oblasti stočarstva i uvećanje svojih proizvodnih kapaciteta, kupovinom poljoprivrednog zemljišta.  Po navedenim konkursima, u toku 2018. godine, podneto je 289 kreditnih zahteva, odobreno je 238 kredita u ukupnom iznosu od milijardu dinara, saopštio je ovaj fond.

U strukturi ukupno odobrenih kredita u 2018. godini, najveće učešće čine dugoročni krediti pravnim licima i preduzetnicima za finansiranje trajnih obrtnih sredstava, u visini od 242,38 miliona dinara i dugoročni krediti individualnim poljoprivrednim gazdinstvima za finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta, u visini od 218,38 miliona dinara, sa učešćem od 24,08 odsto, odnosno 21,70 odsto u vrednosti odobrenih kredita.

Konkursi za dugoročno finansiranje investicija u privredi (učešće 17,13 odsto) i poljoprivredi (učešće 13,84 odsto) su sledeći po udelu u odobrenim sredstvima. Za finansiranje nabavke nove mehanizacije odobreno je 77 kredita u ukupnoj vrednosti od 95,44 miliona dinara, što čini 9,48 odsto odobrenih sredstava. Odobrena su 4 kredita za predfinansiranje IPA projekata u vrednosti od 93,72 miliona dinara. Iznos realizovanih kredita za ovu namenu je 118,46 miliona dinara, s obzirom da se realizovao jedan kredit odobren u prethodnoj godini. Po konkursu za finansiranje investicija u poljoprivredi u okviru IPARD programa, u proceduri obrade je 10 zahteva. Pored ovog konkursa, kao nove kreditne linije u 2018. godini, po konkursu za finansiranje razvoja turizma odobrena su sredstva u iznosu od 22,3 miliona dinara. 

S. K.