banner-image

Plastenici i mehanizacija za izbegla lica u Vojvodini

Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima raspisao je javne pozive za dodelu finanasijske pomoći za ekonomsko osnaživanje kroz nabavku plastenika, poljoprivredne mehanicaje i opreme za pčelarstvo i ekonomsko osnaživanje žena iz izbegličkih, prognaničkih i raseljeničkih porodica na teritoriji AP Vojvodine. 

Javni poziv za nabavku plastenika se raspisuje za lica koja imaju ili koja su imala, u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine. Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Subotica, Inđija, Bač, Bečej, Sremska Mitrovica, Zrenjanin, Sremski Karlovci i Titel. Pomoć se odobrava u robi- plastenicima sa sistemom za zalivanje „kap po kap“. Pomoć je jednokratna i i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki grant.

Kada je u pitanju nabavka mehanizacije i pčelarstvo Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju ili koja su imala u skladu sa zakonom status izbeglih, prognanih i raseljenih lica sa boravištem odnosno prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine do dana stupanja na snagu Odluke o osnivanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima 21. decembra 2006. godine. Javni poziv se raspisuje za lica koja imaju boravište odnosno prebivalište na teritoriji opština: Vrbas, Bački Petrovac, Bačka Palanka, Sečanj, Srbobran, Stara Pazova, Žabalj, Novi Sad i Apatin. Pomoć se odobrava u robi- poljoprivrednoj mehanizaciji kao i opremi za pčelarstvo. Pomoć je jednokratna i i bespovratna za ekonomsko osnaživanje porodica a u iznosu do najviše 200.000 dinara za svaki grant.

Osnaživanju žena takođe je namenjeno 200.000 po grantu.

Svi pozivi otvoreni su do 4. marta 2019.godine.

(Agrosmart)