banner-image

Lokalnim samoupravama 110 miliona za odvodnjavanje

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Cilj konkursa je održavanje i podizanje funkcionalnosti kanalske mreže za odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na viši nivo. Predmet konkursa je uređenje otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljorivrednog zemljišta, pri čemu se sredstva opredeljuju za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži.

Za realizaciju Konkursa za dodelu podsticajnih sredstva za realizaciju radova na uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđen je ukupan iznos od 110.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 40% od ukupno prihvatljivih troškova bez PDV. PDV plaća korisnik sredstava.

Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi, koji odobrava Sekretarijat iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju u obimu do 40% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a od strane Sekretarijata, za radove na uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a preostali iznos obezbeđuju jedinice lokalne samouprave. PDV na celokupnu vrednost izvršenih radova plaća jedinica lokalne samouprave.

Rok za realizaciju ugovorenih radova je 31.10.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4416. Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik za dodelu podsticajnih sredstava, mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

(Agrosmart)