banner-image

Naložen pojačan odstrel divljih svinja zbog afričke kuge

Uprava za šume Minitrarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je instrukciju korisnicima lovišta po kojoj su dužni da postupaju  u cilju sprovođenja biosigurnosnih mera, radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja bolesti Afrčke kuge svinja. Korisnicima lovišta zabranjuje se uvoz i prevoz pošiljki živih domaćih i divljih svinja, nihovog mesa i sporednih proizvoda od njih, ako te pošiljke potiču iz područja zahvaćenog bolešću.

Između ostalog, u lovištima treba da se pojača praćenje brojnog i zdravstvenog stanja, kao i ponašanja divljih svinja. Takođe treba da se u potpunosti sprovede plan odstrela planiran godišnjim planom gazdovanja. Dužni su da u roku od dva sata prijave ukoliko pronađu mrtve životinje. Isti rok treba da se poštuje i ukoliko se radi sanitarni odstrel. Meso životinja odstreljenih tokom sanitarnog odstrela ne može se koristiti za ljudsku upotrebu pre obavljenog veterinarsko-sanitarnog pregleda. Zabranjuje se hranjenje divljih svinja pomijama.

Korisnici lovišta koja se nalaze  na teritoriji koja se kopnenim delom graniči sa Rumunijom dužni su da organizuju pojačan odstrel divljih svinja do visine biološkog minimuma u odnosu na matični fond tvrđen plankim dokumentom lovišta. Pod biloškim minimumom podrzumeva se brojno stanje u visini 50 odsto populacije propisanog matičnog fonda.

Korisnici lovišra čija se teritorija vodenim delom graniči sa Rumunijom dužni su da organizuju pojačan odstrel divljih svinja do 70 odsto brojnosti  prpisanog matičnog fonda.

S.K.