banner-image

Javni poziv za skladištenje poljoprivrednih proizvoda

Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za vršenje usluge skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Zainteresovani skladištari moraju ispunjavati uslov da poseduju rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata za delatnost skladištenja poljoprivrednih proizvoda i da ispunjavaju određene tehnološke karakteristike.

Tokom skladištenja moraju da ispune minimalne zahtevane uslove. Između ostalog da je skladišni prostor kapaciteta najmanje 750 tona, i da ima odgovarajuću opremu za prijem, skladištenje i iskladištenje poljoprivrednih proizvoda. Takođe da može da izvrši transport poljoprivrednih proizvoda u toku žetve ili berbe sa poljoprivrednih površina sa kojih se skidaju usevi.

Rok za dostavljanje ponuda je 29. mart do 15 časova.

Kompletan tekst poziva može se pogledati na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada.

(Agrosmart)