banner-image

Od danas zahtevi za ostvarivanje 5.200 dinara po hektaru

Poljoprivrednici od danas mogu da podnose zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Podsetimo se, po hektaru se dobijaju podsticaji  u iznosu od četiri hiljade dinara, a ove godine poljoprivrednicima sleduje i 1.200 dinara po hektaru na ime subvencija za gorivo što ukupno iznosi 5.200 dinara. Poljoprivrednici ove podsticaje dobijajua za najviše 20 hektara obradivih površina.

Zahtev za ostvarivanje ovog prava može se preuzeti ovde.