banner-image

Kostojevići će biti prvo bioenergetsko selo u Srbiji

U okviru projekta BioVill, koji podržava Evropska unija kroz Program za istraživanja i inovacije Horizon 2020, sprovođene su aktivnosti u opštini Bajina Bašta, odnosno selu Kostojevići, sa ciljem stvaranja uslova za uspostavljane prvog bioenergetskog sela u Srbiji. Tokom realizacije projekta korišćenja su iskustva i znanja iz Nemačke i Austrije, zemalja u kojima je koncept korišćenja lokalno dostupne biomase za zadovoljavanje energetskih potreba lokalnih zajednica odavno poznat i razvijen, prenosi SKGO.

Za selo Kostojevići, koje je jedino selo u Srbiji sa već izgrađenom mrežom i sistemom daljinskog grejanja, urađena je prethodna tehno-ekonomska studija za prelazak sa korišćenja mazuta kao osnovnog goriva na biomasu.

Studija je pokazala da isplativost projekta, koji podrazumeva zamenu jednog kotla od 750 kW koji koristi mazut, sa dva kotla na biomasu, jednog od 500 kW i drugog rezervnog od 200 kW, zavisi od izvora finansiranja, poslovnog modela, ali i povećanje konzum korisnika.

Modeli koji su razmatrani uključuju preuzimanje sistema od strane energetske zadruge koja bi bila formirana u selu, uključivanje privatnog operatera, ili zadržavanje sistema daljinskog grejanja u Kostojevićima u okviru JKP BB Term iz Bajine Bašte. Projekat BioVill je podržao opštinu Bajina Bašta koja je pristupila izradi tehničke dokumentacije, kako bi projekat bi spreman za finansiranje i realizaciju pre naredne grejne sezone.

Tokom održavanja poslednjeg info dana za bioenergetsko selo Kostojevići, 12. februara 2019. godine, u Bajinoj Bašti je, potpisana izjava o posvećenosti kojom najvažniji lokalni akteri, uključujući opštinu Bajina Bašta, JKP BB Term i Mesnu zajednicu Kostojevići, kao i Stalna konferencija gradova i opština, iskazuju svoju spremnost da nastave sa aktivnostima koje bi dovele do realizacije projekta zamene kotla u Kostojevićima i iniciranja prvog bioenergetskog sela u Srbiji.