banner-image

Do 15. marta otvoren konkurs za čuvanje priplodnih junica

Do 15. marta, u Kragujevcu je otvoren je konkurs za poveravanje na čuvanje i uzgoj priplodnih junica iz gradskih robnih rezervi.

Pravo da konkurišu, imaju odgajivači goveda sa teritorije grada, koji imaju registrovano poljoprivredno domaćinstvo, odgovarajuće uslove za čuvanje, minimum dva hektara obradive zemlje.

Takođe je potrebno, da podnosilac zahteva u vlasništvu ima najmanje dve krave ili priplodne junice, kao i da je u pasošu za goveda upisan kao vlasnik, da nije stariji od 65 godina.

Takođe je važno i da podnosilac zahteva ili članovi njegovog domaćinstva nemaju dospele, a neizmirene obaveze po osnovu zaduženja prema gradskim robnim rezervama i po osnovu davanja iz agrarnog budžeta grada Kragujevca.

Obaveza odgajivača je, da robnim rezervama vrate prvu žensku priplodnu junicu.

(IKragujevac)