banner-image

Mocarela od kravljeg mleka neće smeti da se prodaje kao bivolja

Naučnici sa instituta Quadram u Ujedinjenom Kraljevstvu razvili su metod kojim mogu precizno da utvrde razliku između kravljeg i bivoljeg mleka, kao i sireva napravljenih od njih, prenoi sajt Dairy Global. Bivolje mleko koje se koristi za izradu sira mocarela ima visoku cenu, pa je samim tim i ovaj sir skup. Međutim, kako navode na ovom sajtu utvrđeno je da se u dosta restorana i supermarketa prodaje mocrela koja je delimično ili u potpunosti izrađena od kravljeg mleka, ali je njena cena na nivou one koja je u potpunosti izrađena od bivoljeg mleka. Na taj način potrošači se dovode u zabludu.

Proizvodi koji su označeni kao mocarela od bivoljeg mleka moraju u potpunosti biti izrađeni od ove sirovine i ne smeju sadržati kravlje mleko. Mocarela može biti izrađena i od kravljeg mleka ali to mora biti naznačeno na etiketi i ovaj proizvod mora imati znatno nižu cenu.

Naučna metoda koju su razvili naučnici zasniva se na detektovanju male razlike koja postoji između proteina u kravljem i bivoljem mleku.

S.K.