banner-image

Poljoprivrednici Banata spremaju novu tužbu zbog zakupa

Taj Savez je pre godinu dana podneo tužbu Upravnom sudu protiv odluke Skupštine grada Zrenjanina i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu o davanju u dugoročan zakup državnog zemljišta kompaniji Fud planeta, domaćem preduzeću Tenis kao firmi ćerci nemačkog preduzeća Tenis (2.600 hektara) i preduzeću Farmer 023 V@M (60 hektara). 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu, usvojen krajem 2015. godine omogućio je da i novoosnovane firme koje imaju „investicioni plan“ bez licitacije dobiju u zakup na 30 godina poljoprivredno zemjište u državnoj svojini.
 
Upravni sud je, prema rečima Kleuta, pre nekoliko dana doneo rešenje kojim je naložio „da Pokrajinski sekretarijat ponovo razmotri odluku o davanju u zakup zemljišta Tenisu i Farmeru 023 V@M, a to je naložio u januaru ove godine i za odluku Pokrajinskog sekretarijata o davanju zemlje u zakup firmi Fud planeta.
Kleut je rekao da je Pokrajinski sekretarijat uprkos takvoj odluci suda dopustio da preduzeće Fud planeta i dalje raspolaže zemljištem koje mu je dodeljeno.

„Smatramo da je nedopustivo da Pokrajinski sekretarijat dodeli zemljište u dugoročni zakup kompanijama koje su osnovane sa 100 dinara u Agenciji za privredne registre, a neke od njih već imaju gubitak u poslovanju“, rekao je Kleut.

Dodao je da je tim firmama dodeljeno zemljište iako „nemaju ni jednu od traženih referenci, pre svega da su ostvarile dobre rezultate u dosadašnjem poslovanju i da će investirati u novoosnovanu firmu, Tenis, na primer, u 25 farmi svinja.

„Preduzeće Fud planeta i nema nameru da obradjuje zemljište koje mu je dodeljeno već će ga davati u podzakup po višim cenama od onih pod kojima ga je zakupilo kako bi zaradilo“, rekao je Kleut.

Istako je da je nedopustivo da niko od onih koji su doneli odluke ne odgovara i da se na sudske troškove troši novac svih poreskih obveznika.

„Sudski spor je trajao godinu dana i koštao je 1,5 miliona dinara, a platili su oni koji su ga izgubili“, rekao je Kleut i najavio da će podneti nove tužbe ako pokrajinski Sekratarijat za poljoprivredu ponovo dodeli zemljište istim kompanijama, Tenisu i Farmeru 023 V@M.
Prema ranijim najavama do kraja marta kompanija Tenis bi trebalo da donese odluku da li će u Srbiji da podiže farme i klanice svinja, što su vlasti u Srbiji najavljivale kao posao decenije.

(Beta)