banner-image

Za unapređenje agranog obrazovanja 20 miliona

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme.

Cilj i predmet konkursa je unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije. Bespovratna sredstva odobravaju se za finansiranje nabavke opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Za realizaciju konkursa za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme predviđeno je ukupno 20.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za naučno-istraživačke ustanove po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu koja može da se odnosi za više namena.

Pravo na podsticaje ostvaruju naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine a kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave ili Autonomna pokrajina Vojvodina i koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

Konkurs je otvoren do 05.04.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

Tekst Konkursa, Pravilnik i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

(Agrosmart)