banner-image

Pokrajina finansira podizanje ribnjaka sa 20 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2019.godinu.

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritoriji AP Vojvodine. 

Predmet konkursa je podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka, na površini ne manjoj od 1 ha i ne većoj od 50 ha, koji se nalaze na teritoriji AP Vojvodine. 

Pod objektima, u smislu ovog konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali. 
Korisnici sredstava po ovom konkursu mogu bit pravna lica s teritorije AP Vojvodine, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:  pravno lice, privredno društvo i zemljoradnička zadruga. 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je 20.000.000,00 dinara bez PDV-a. Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 70% od ukupne vrednosti zemljanih radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje korisnik sredstava. 

Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000,00 dinara po hektaru.  Iznos sredstava za podršku podizanju novih ribnjaka ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Po prijavama koje se podnose za izvođenje zemljanih radova na rekonstrukciji ribnjaka i podizanju novih ribnjaka, sredstva se dodeljuju za realizaciju utvrđenih projektom i ugovorom i to za sledeće radove:
1. Čišćenje terena 
2. Izrada nasipa 
3. Korekcija krune postojećeg nasipa
4. Iskop materijala, razastiranje i nasipanje 
5. Izgradnja obodnog kanala 6. Mašinski iskop zemlje iz najbližeg pozajmišta 
7. Ugradnja donesene zemlje u oštećena mesta na nasipu
8. Mašinsko izmuljenje izlovnih kanala, izlovnih jama i dovodno-odvodnog kanala 
9. Utovar i prevoz iskopanog materijala na najbližu deponiju 
10. Razastiranje iskopanog materijala
11. Škarpiranje kosina kanala i nasipa 
12. Nabijanje nasipa vibroježom
13. Izrada pregradnog nasipa 
14. Utovar i prevoz iskopanog materijala iz najbližeg pozajmišta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za podizanje novih i rekonstrukcija postojećih ribnjaka po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvoren do 15.04.2019. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-851; od 10 do 14 časova. 

Tekst konkursa, Pravilnik i obrazac prijave, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

{download}186{/download}

{download}187{/download}{download}187{/download}

(Agrosmart)