banner-image

Ženskom preduzetništvu u Vojvodini 11 miliona bespovratno

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini.

 Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška privrednim subjektima koji su osnovani i upravljani od strane žena, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.

Sredstva su namenjena za refundaciju troškova nabavke mašine ili opreme ili softvera ili usluge. 

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine najkasnije do 01. septembra 2018. godine i to:
 1. privredna društva, registrovana u APR-u koja su prema finansijskim izveštajima za 2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala privredna društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu 
2. preduzetnici (koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo i paušalni poreski obveznici). 

Visina bespovratnih sredstava može biti:

A) Mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 400.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke;

B) Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 300.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenje.

V) Pametni telefon, prenosivi ili desktop računar – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke i G) Usluga – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara, odnosno do 90% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke.

 Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara. 

Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik o dodeli dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme, softvera ili usluge u 2019. godini mogu se preuzeti sa internet adrese: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem telefona 021/487 4306 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.

{download}191{/download}

{download}192{/download}

{download}193{/download}

{download}194{/download}

(Agrosmart)