banner-image
banner-image

Srbijavode za odvodnjavanje potražju 549 miliona

Poslove obračuna zaduženja naknade za odvodnjavanje za 2015. godinu i 2016. godinu radila je Poreska uprava i prema bazi podataka koje je predala Srijavodama duži se 880.000 obveznika, a ukupna potraživanja su više od 1,8 milijardi dinara osnovnog duga.

Prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara obveznici plaćanja naknade za odvodnjavanje su vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta (osim trstika i močvare, neobraslog šumskog zemljišta i gradjevinskog zemljišta), kao i vlasnici objekata, odnosno prostora namenjenog za obavljanje delatnosti, izuzev ako je odvodjenje voda uredjeno sistemom atmosferske kanalizacije.

Naknadom za odvodnjavanje zaduženi su i vlasnici stambenih objekta, zatim vlasnici saobraćajne infrastrukture (javnih i nekategorisanih puteva, železničke infrastrukture, luka, pristaništa, aerodroma …), vlasnici ili korisnici dobara u opštoj upotrebi (parkovi, trgovi, ulice …), izuzev ako je odvodjenje voda uredjeno atmosferskom kanalizacijom.

U Srbijavodama ističu da je od 2017. godine oko 150 zaposlenih u toj firmi preuzelo posao koji je obavljala Poreska uprava preko 140 filijala.

Na pitanje šta Srbijavode naplaćuju kada mnogi gradjani tvrde da nikad nisu videli da se održavaju sistemi za odvodnjavanje, u tom preduzeću su rekli „da ulažu u održavanje sistema za odvodnjavanje, u skladu sa raspoloživim sredstvima, opredeljenim iz budžeta, odnosno u Programu upravljanja vodama, koji se svake godine utvrdjuje uredbom Vlade Srbije“.

„Ukazujemo da je na teritoriji centralne Srbije značajno veće ulaganje od ostvarene naplate naknada“, naveli su u odgovoru Beti nadležni u Srbijavodama. Dodaje se da poslove redovnog održavanja tog sistema rade specijalizovana preduzeća koja po zakonu imaju vodoprivrednu licencu za odredjena područja.

Prosečna neto zarada za januar 2019. godine u Srbijavodama je oko 73.000 dinara, a sa porezima i doprinosma u brutio iznosu oko 101.500 dinara.

U Srbijavodama ističu da je za to preduzeće karakteristično da se u strukturi zaposlenih nalazi preko 75 odsto visoko obrazovanog kadra, što značajno uvećava prosek zarada.

(Beta)