banner-image
banner-image

Pšenica na berzi pala na 21 dinar, kukuruz 15,50

Stagnacija cena soje i kukuruza, pad cene pšenice i pad prometa su obeležili ovu nedelju na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 755 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 16.907.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 48,81%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 36,66%.

Pšenica sa minimalnim proteinom 11,5% realizovana je po jedinstvenoj ceni od 21,00 din/kg bez PDV-a (23,10 din/kg sa PDV-om). Ovo predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu.  U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena je niža za 4,98%.

Kod hlebnog zrna ono što zabrinjava ratare je nedostatak padavina. Nedostatak padavina prouzrokovao je smanjenje zaliha vlage u zemljištu. Imajući u vidu faze rasta i razvoja pšenice i predstojeću prolećnu setvu, opravdan je strah stručnjaka i proizvođača da će biljna proizvodnja, u celini, biti veoma neizvesna.

Kukuruz sa vlagom do 14,5% je trgovan po 15,50 din/kg bez PDV-a (17,05 din/kg sa PDV-om), dok je kukuruz za kluzulom „fco-luka“ trgovan po 15,90 din/kg bez PDV-a (17,49 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući period žuto zrno je zadržalo isti cenovni nivo.

Soja kao i kukuruz se zadržala na prošlonedeljnom cenovnom nivou. Soja je realizovana na cenama od 37,00 din/kg bez PDV-a (40,70 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju nije bilo cenovnih promena.

Stočni ječam je trgovan po jedinstvenoj ceni 20,80 din/kg bez PDV-a (22,88 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.

3575

16,94-17,38

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%

150

17,05

100

17,05

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. fco-luka

300

17,49

300

17,49

Pšenica rod 2018. 12% proteina

500

23,43

Pšenica rod 2018. 11,5% proteina

680

23,10-23,54

230

23,10

-4,98%

Pšenica rod 2018. hl 70kg

200

21,45

Soja, rod 2018. 

150

40,70-41,25

100

40,70

0%

Stočni ječam, rod 2018.

25

22,88

25

22,88

Stočno brašno 30/1

50

15,00-15,12

 

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 04.04.2019. godine bio na nivou od 209,34 indeksnih poena, što predstavlja pad za 1,46 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MAJSKI  FJUČERS 2019.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

168,14$/t

169,98$/t

170,49$/t

173,07$/t

172,92$/t

Kukuruz

140,31$/t

142,36$/t

142,28$/t

142,75$/t

143,77$/t