banner-image

Katastar konačno počinje sa radom 15. aprila

Vlada Republike Srbije je svojom Uredbom i Odlukom, koju je, pre dva dana doneo direktor RGZ-a Borko Drašković, delbokirala rad institucije i omogućila građanima da ostvaruju svoja ustavom zagarantovana prava, da nesmetano raspolažu imovinom i slobodno pristupe svim poslovima iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, uključujući i službe za katastar nepokretnosti, navodi se na web stranci Republičkog geodetskog zavoda.  

Svi građani Republike Srbije od 13. aprila 2019. godine ponovo će moći da ostvare sva svoja prava i dobiju usluge u službama za katastar nepokretnosti. Tog dana na snagu stupa Uredba Vlade Republike Srbije o minimumu procesa rada u RGZ-u kojom se staje na kraj blokadi katastra. Uredbu Vlade i Odluku direktora možete je pročitati na sajtu RGZ-a www.rgz.gov.rs.

Država je pokrenula mehanizme kako bi zaštitila građane da ne postanu kolateralna šteta pokušaja realizacije projekta blokade državnih i javnih institucija.

Digitalizacija radnih procesa u katastru i uvođenje brojnih antikoruptivnih mera izazvala je očekivan otpor kod državnih službenika u katastrima, ali  je zbog nezadovoljstva u neformalnim političkim i finansijskim centrima moći došlo do eskalacije problema i blokade katastra. Uvođenje transparentnosti i efikasnosti radnih procesa predstavlja smetnju onima koji su godinama lovili u mutnom. Lako dostupni podaci katastra u digitalnom obliku i na mobilnom telefonu uskratili su izvor prihoda onima koji su se bavili poslovima u sivoj zoni i zamajavali građane da je loš katastar uzrok njihovih problema.

Pouzdanost podataka u katastru jedan je od najvažnijih instrumenata za sticanje poverenja građana i najvažniji oslonac pri kupoprodaji nepokretnosti.

Štrajk je predstavljao najizrazitiji oblik otpora digitalizaciji u katastru. Praćen je sa mnogo medijskih neistina. Interes pojedinih političara i biznismena je da svoje poslove obavljaju mimo institucija, a takvim planovima Republički geodetski zavod je stao na put digitalizacijom i transparentnošću, kadrovskim i tehnološkim ojačavanjem.

Uvažavajući mišljenje i predloge sindikata, direktor Republičkog geodetskog zavoda je, na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o minimumu procesa rada u RGZ-u, doneo Odluku o minimumu procesa rada u RGZ-u. Pre donošenja Odluke zatraženo je mišljenje i predlog svih sindikata u RGZ-u o načinu sprovođenja minimuma procesa rada. Sindikat Nezavisnost RGZ, ASNS i JOS pisano su se izjasnili da ne žele da dostave svoj predlog pod izgovorom da mogu postupati samo po aktima koji su stupili na snagu. Predlog o organizaciji minimuma procesa rada dostavio je strukovni Geosindikat.

Odluka o minimumu procesa rada u RGZ-u koju je doneo direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković biće sprovedena od 13.04.2019. odnosno od prvog radnog dana 15.04.2019. godine.

Izvor:Poljoprivrednik