banner-image
banner-image

Pšenica na berzi porasla na 22 dinara

Na novosadskoj robnoj berzi u protekloj nedelji pojačana potražnja za pšenicom rezultirala je pomeranjem cena prema naviše, dok su se kukuruz i soja zadržali na prošlonedeljnom nivou uz minimalne oscilacije. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.750 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 56.650.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 264,24%, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 235,07%.

Nakon prošlonedeljnog pada cene pšenice, ova nedelja je zabeležila značajan porast potražnje za ovom žitaricom. Pojačana potražnja rezultirala je i porastom cene. Pšenicom se trgovalo po ceni od 21,50 do 22,00 din/kg bez PDV-a Ponder cena je iznosila 21,58 din/kg bez PDV-a (23,74 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena pšenice je viša za 2,77%.

Svi berzanski ugovori za kukuruz su zaključivani po jedinstvenoj ceni od 15,40 din/kg bez PDV-a, (16,94 din/kg sa PDV-om,) što predstavlja ponderisanu cenu za ovu sedmicu. U odnosu na prethodnu nedelju cena žutog zrna je neznatno niža za 0,96%.

Soja beleži odsustvo trgovanja na organizovanom robno-berzanskom tržištu. Potražnja soje po ceni od 37,20 bez PDV-a, nije pronašla prodajnu stranu. Ovo ukazuje na blago pomeranje soje zrna u pozitivnom smeru.

Suncokret je trgovan po jedinstvenoj ceni 31,50 din/kg bez PDV-a (34,65 din/kg sa PDV-om).

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.

600

16,94-17,05

500

16,94

-0,96%

Kukuruz rod 2018, vlaga do 14,5%

900

16,94-17,16

850

16,94

Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5%, fco-luka

1000

17,38

Pšenica rod 2018. 12% proteina

1950

23,43-24,20

1350

23,65-24,20

+2,77%

Pšenica rod 2018. 11,5% proteina

100

23,54

Soja, rod 2018. 

25

41,25

Suncokret, rod 2018.

50

34,65

50

34,65

Sojina sačma 44%

50

51,24

 

PRODEX

Berzanski indeks PRODEX je na dan 11.04.2019. godine bio na nivou od 208,30 indeksnih poena, što predstavlja rast za 0,42 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

Cene poljoprivrednih proizvoda u protekloj nedelji na vodećim robnim berzama:

PREGLED DNEVNIH PROMENA CENA NA CME GROUP, MAJSKI  FJUČERS 2019.

 

petak

ponedeljak

utorak

sreda

četvrtak

Pšenica

171,82$/t

170,94$/t

168,80$/t

168,29$/t

169,17$/t

Kukuruz

142,67$/t

141,73$/t

141,73$/t

142,36$/t

141,73$/t