banner-image

Hrvatska zakonom unapredila uzgoj industrijske konoplje

Novom zakonskom regulativom proizvođačima industrijske konoplje u Hrvatskoj olakšan je uzgoj i omogućeno korišćenje cele biljke.

Pre par dana, naime, stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o suzbijanju zloupotrebe droga, čime je poljoprivrednicima olakšana proizvodnja industrijske konoplje.

Kako prenose hrvatski mediji, ovim izmenama omogućeno je korišćenje cele biljke u industrijske svrhe u građevinskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, industriji papira, autoindustriji te u proizvodnji biogoriva.

Uveden je pojam industrijska konoplja pod kojim se podrazumeva podvrsta konoplje (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2  odsto i manjim, čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Evropske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihoaktivnih materija i biljaka iz kojih se može dobiti droga.

Uzgoj industrijske konoplje pojednostavljen je ukidanjem sistema prethodnog odobravanja uzgoja konoplje. Umesto toga uspostavljena je Evidencija proizvođača industrijske konoplje koju vodi Ministarstvo poljoprivrede. Pravna i fizička lica koja uzgajaju industrijsku konoplju dužna su da se pre početka proizvodnje upišu u Evidenciju i da u roku od 15 dana od dana nastanka promene dostave Ministarstvu promene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

Potpredsednik Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je da sada i poljoprivrednici u Hrvatskoj mogu da uzgajaju ovu visokoprofitabilnu kulturu kao poljoprivrednici u Evropskoj uniji. Izneo je da u Hrvatskoj osamdesetak proizvođača industrijsku konoplju uzgaja na oko 1.000 hektara, te da se od nje proizvodi celi niz proizvoda od prehrambenih do kozmetičkih, a u mnogim segmentima zamenjuje skuplje i ekološki neprihvatljive sirovine.

Ograničenja koja su ranije postojala i koja su dopuštala da se konoplja sme koristiti samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje hrvatske poljoprivredne proizvođače stavljala su u neravnopravan položaj u odnosu na proizvođače u Evropskoj uniji.

Novim zakonom je propisana kazna za one koji uzgajaju konoplju, a nisu prethodno upisani u Evidenciju.

Podsetimo, pre tri godine u Vojvodini bilo 60 hektara pod konopljom, a sada ih je oko 400.

S. K.