banner-image

Registrovana pojava žitne pijavice na pšenici

Na području delovanja RC Kikinda, na nekoliko lokaliteta registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi žitne pijavice.
Usevi pšenice na ovom području nalaze se u različitim fenofaza razvoja, od prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja, do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog kolenca (BBCH 31-32).

Lema ( foto:PIS)

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka, na prizemnom delu stabla.
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.
Na nekoliko lokaliteta registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci pomenute štetočine primena nekog od registrovanih insekticida:

• Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
• Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5; Konfuzija (a.m. deltametrin ) 0,2-0,3 l/ha

Izvor:PIS