banner-image

Za uređenje zemljišta bespovratno 330 miliona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini na teritoriji Republike Srbije, bez teritorije autonomne pokrajine.

Sredstva će se odobravati za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:

1)komasacija (investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi)
2)poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta
3)nabavka nove opreme za navodnjavanje
4)iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja
5)studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju
6)studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju
7)studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju

Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova za sprovođenje komasacije obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 62.603.172,12 dinara, a visina učešća je do 70%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Jedinica lokalne samouprave može da podnese prijavu na konkurs za ovu oblast zaključno sa 20.05.2019. godine.

Sredstva za poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose do 20.000.000 dinara u visini učešća do 80%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Jedinica lokalne samouprave može da podnese prijavu na Konkurs za poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta zaključno sa 24.06.2019. godine.
Za nabavku nove opreme za navodnjavanje iz budžeta je izdvojeno do 175.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 1.07.2019. godine.

Za iskop ili bušenje bunara dodeljuje se do 15.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Prijava na ovaj Konkurs podnosi se zaključno sa 03.06.2019. godine.

Sredstva za realizaciju studijsko-istraživačkih radova, programa i projekata u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju iznose do 24.350.200 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 20.05.2019. godine.

Za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju izdvojeno je do 26.192.203,51 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 20.05.2019. godine.

Sredstva za realizaciju studijsko-istraživačkih radova, programa i projekata u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije poljoprivrednog u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju iznose do 15.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 20.05.2019. godine.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8, III sprat ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno na veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona 011/ 3281 – 521, 011/ 3348-046 i 011/ 3282-039 svakog radnog dana u vremenu od 10.00-12.00 časova.

Kompetan tekst konkursa se može pogledati na stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

S.K.