banner-image

Restitucijom najviše njiva vraćeno u Bačkoj Topoli i Bečeju

Prema poslednjim podacima Agencije za restituciju, bivšim vlasnicima ili njihovim pravnim naslednicima do sada je vraćen 6.641 objekat, od čega 4.614 lokala, 980 stanova i 1.047 zgrada.

Vraćeno je 370 hektara neizgrađenog građevinskog zemljišta kao i 5.544 hektara šuma. Do 22. aprila ove godine vraćeno je 48.124 hektara oranica.

Od ukupnog broja zahteva koji su u zakonskom roku podneti Agenciji za restituciju za vraćanje oduzete imovine posle Drugog svetskog rata, iz Vojvodine je stiglo oko 29.000. Direktorka područne jedinice Agencije za restituciju u Novom Sadu Jasna Selaković kaže za “Dnevnik” da je od oko 29.000 zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenja koja su u nadležnosti ove područjne jedinice, rešeno oko 11.500 zahteva.

Prva rešenja o vraćanju imovine u naturi doneta su 2012. godine, a Agenciji za restituciju podneto je oko 10.000 zahteva za poljoprivredno zemljište. U zahtevima se potraživalo oko 100.000 hektara oduzetih njiva nakon Drugog svetskog rata, a veći deo poljoprivrednog zemljišta nalazi se u Vojvodini. Naša sagovornika naglašava da je do sada najviše poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini vraćeno u Bačkoj Topoli – 4.575 hektara, zatim u Bečeju – 4.384 hektara, Srbobranu – 3.389 hektara, Senti – 2.165 hektara i Novom Kneževcu – 2.073 hektara.

Agenciji za restituciju zahteve za vraćanje oduzete imovine podneli su naslednici nekada uglednih vojvođanskih vlastelina, a po rečima Jasne Selaković, neka rešenja o vraćanju njiva su već doneta, a o nekima je postupak u toku.

– Agenciji za restituciju podneli su zahteve naslednici nekada uglednih vojvođanskih porodica Lelbah, Vojnić i Fernbah. U predmetima Lelbah podnosiocima zahteva vraćeno je poljoprivredno zemljište od oko 550 hektara na teritoriji opštine Bačka Topola – kaže naša sagovornica. – Kada je reč o porodici Vojnić, podnosiocima zahteva je do sada vraćeno oko 530 hektara u katastarskim opštinama Mali Beograd i Bajša, takođe u opštini Bačka Topola. U dva predmeta u kojima je podnosilac zahteva zakonski naslednik porodice Fernbah primljeni su u Agenciju za restituciju nalazi veštaka, održane su usmene rasprave i treba da se vrati oko 370 hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini Gornja Rogatica.

Imovina koja bivšim vlasnicima ili njihovim naslednicima ne može da se vrati u naturi biće obeštećena državnim obveznicama. Prema poslednjim izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine, prva rata državnih obveznica trebalo bi da im stigne 15. decembra 2021. godine, s tim što bi akontacija od deset odsto utvrđenog iznosa za obeštećenje bila uplaćena 15. decembra naredne godine.

Država je za to izdvojila dve milijarde evra, a pojedinačno se najviše može dobiti 500.000 evra, bez obzira na to o kolikoj oduzetoj imovini je reč.

Direktorka područne jedinice Agencije za restituciju u Novom Sadu Jasna Selaković ukazuje da su, u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, do sada austrijskim državljanima vraćeni 13 poslovnih prostora, dva stana i tri zgrade, što čini 18 objekata, ukupne površine 2.440 metara kvadratnih. Takođe, Agencija za restituciju je bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima iz ove države vratila i 891 kvadratni metar neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, 533 hektara poljoprivrednog i 0,25 hektara šuma i šumskog zemljišta.

– Agencija za restituciju je, u skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenja, nemačkim državljanima do sada vratila 29 poslovnih prostora, tri stana i devet zgrada, ukupno 40 objekata, površine 2.230 kvadratnih metara. Vraćeno im je i 187 metara kvadratnih neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, 601 hektar njiva kao i 2,1 hektar šuma – zaključila je Jasna Selaković.
Izvor:Dnevnik