banner-image

Mladim poljoprivrednicima EU daje milijardu evra

Evropska komisija i Evropska investiciona banka (EIB) predstavile su paket mera u vrednosti milijardu evra posebno namenjen mladim poljoprivrednicima. Banke su u 2017. odbile 27 odsto zahteva za kredit koje su podneli mladi poljoprivrednici u EU, dok za druga poljoprivredna gazdinstva taj postotak iznosi samo devet odsto.

Paketom vrednim miijardu evra, koji su najavili poverenik za poljoprivredu Fil Hogan i potpredsednik EIB-a Edrju Mekdauel, nastoji se povećati pristup finansiranju za poljoprivrednike EU, posebno one mlade.

– Pristup finansiranju od ključne je važnosti, no prečesto predstavlja prepreku mladima koji  žele  da se bave poljoprivredom. S obzirom na to da je 11 odsto evropskih poljoprivrednika mlađe od 40 godina, podrška mladim poljoprivrednicima u tom sektoru prioritet je Evropske komisije i zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. Zadovoljan sam što se ova nova zajednička inicijativa sada sprovodi u praksi- kazao je Hogan.

-Poljoprivredni sektor okosnica je privrede EU i ima ključnu ulogu ne samo u proizvodnji zdrave hrane, već i u borbi protiv klimatskih promena i očuvanju životne sredine. Ovom novom inicijativom EIB je usmeren prema budućnosti tog sektora i uklanja važan nedostatak na tržištu, odnosno nedovoljan pristup finansiranju za poljoprivrednike, naročito sledeću generaciju. Osim toga, ovim programom kredita podsticaće se rast i konkurentnost u poljoprivrednom sektoru  očuvanjem i otvaranjem novih radnih mesta u ruralnim i obalnim područjima, izjavio je potpredsednik EIB-a nadležan za poljoprivredu i bioprivredu Makdauel.

Programom će na nivou država članica upravljati banke i društva za lizing koja posluju širom EU. Banke bi trebalo da izdvoje  jednaka sredstva kao i EIB, čime bi ukupan iznos mogao doseći dve milijarde , a prednost bi se trebala dati mladim poljoprivrednicima.

U okviru programa ukloniće se brojni postojeći nedostaci s kojima se poljoprivrednici suočavaju te će on nuditi:

  • niže kamatne stope
  • duže rokove (do pet godina) za početak otplate kredita
  • duže rokove (do 15 godina) za povrat celog iznosa kredita
  • dodatnu fleksibilnost, zavisno o uslovima, kako bi se odgovorilo na nestabilnost cena u poljoprivrednom sektoru i time osiguralo da poljoprivrednici mogu otplaćivati kredite i u teškim razdobljima (razdoblje odmora/odlaganja, u kojem poljoprivrednici nekoliko meseci neće morati da otplaćuju kredit).

U okviru programa u Francuskoj će se uskoro realizovati dva pilot-projekta kreditiranja u iznosu od 275 miliona evra. Ti su krediti posebno usmereni na mlade poljoprivrednike i ublažavanje klimatskih promena.

Ovaj novi program kreditiranja deo je zajedničke inicijative za mlade poljoprivrednike koju su pokrenuli Evropska komisija i EIB, a cilj joj je da se spoje postojeća podrška iz Evropskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) s finansijskim sredstvima i stručnosti EIB-a. Uz paket kredita ta inicijativa uključuje i dalju upotrebu bespovratnih sredstava EPFRR-a za mlade poljoprivrednike i novoosnovana poduzeća, koja se mogu koristiti za subvencije kamatnih stopa ili za tehničku pomoć, u kombinaciji s finansijskim instrumentima. Osim toga, EIB i Evropski investicijski fond (EIF) upravljačkim telima pružaju savetodavnu podršku  i stručno znanje.

(Agrosmart)