banner-image

Mladi spremite se za konkurs, čeka vas 1,5 milion dinara

Ministarstvo poljoprivrede priprema novi konkurs za mlade poljoprivrednike, koji bi uskoro trebalo da bude objavljen.

Pre petnaestak dana završen je konkurs za podršku mladima iz ruralnih područja sa teritorije Vojvodine, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i za koji je vladalo ogromno interesovanje, a sada se kreće s podrškom na republičkom nivou.

Kako kažu u Ministarstvu poljoprivrede pravo na podsticaj imaće poljoprivrednici koji ove godine imaju od 18 do 40 godina, a čije je gazdinstvo osnovano posle 1. januara godine koja prethodi godini u kojoj podnosi zahtev, dakle oni koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u bilo kom svojstvu, kao član ili nosilac gazdinstva, posle 1.1.2018. godine.

Takođe, uslov je da do sada nisu ostvarivali podršku za mlade poljoprivrednike.

Maksimalni iznos podsticaja po gazdinstvu je 1,5 milion dinara. Povraćaj je 75 odsto od vrednosti prihvatljive investicije, bez PDV-a, na osnovu predračuna. Dobija se odmah nakon odobravanja prava na podsticaj.

Konkurs još nije objavljen, ali da podsetimo na to za šta se sve prošle godine davala podrška mladim poljoprivrednicima: 

-investicije u razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje, što je obuhvatalo nabavku:

1) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru;

2) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju voća i grožđa;

3) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

4) nove opreme i mašina za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;

5) nove opreme i mašina za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

6) nove opreme i mašina za obradu zemljišta, zaštitu biljaka (od bolesti, korova i štetočina), prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;

7) nove opreme i mašina za navodnjavanje useva u primarnoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

– investicije za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje, što je obuhvataju nabavku:

1) nove opreme i mašina za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

2) nove opreme i mašina za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

3) nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;

4) nove opreme za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) nove opreme za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja;

6) nove opreme i mašina za pčelarstvo.

– investicije za razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla, što je obuhvatalo nabavku:

1) grla goveda, i to:
(1) junica mlečnih i kombinovanih rasa starosti od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) junica tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) bikova tovnih rasa starosti od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

2) grla ovaca i koza, i to:
(1) ovaca – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) koza – dviski starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o
nabavci,
(3) dvizaca ovaca, odnosno koza starosti od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

3) grla svinja, i to:
(1) nazimica starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(2) suprasnih nazimica od devet do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
(3) nerastova starosti od sedam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Uslovi za konkurisanje prošle godine, kada je o biljnoj proizvodnji reč, bili su:

– manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,

– manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,

– od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

– manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),

– od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),

– manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,

– manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

– je predmet investicije vezan za proizvodnju tih biljnih kultura.

Uslov za stočare bio je da u Registru imaju prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), i to za: 

– podsticaje koji se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, ako ima od jedne do 19 mlečnih krava u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– podsticaje koji se odnose na proizvodnju mesa, ako ima objekat za uzgoj životinja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, ukupnog kapaciteta do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu;

– podsticaje koji se odnose na proizvodnju konzumnih jaja, ako ima objekat za držanje koka nosilja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;

– podsticaje koji se odnose na pčelarstvo, ako ima od pet do 500 košnica prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu.

M. L.