banner-image

Na snazi novi Pravilnik o merama zaštite zdavlja bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravinik  o  utvrđivanju programa mera zaštite zdravlja bilja za 2019. godinu.

Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2019. godinu, odnosno konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera.

Ovaj pravilnik objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije 3. maja, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Kompletan tekst pravilnika može se pročitati ovde: 4827019.0116.33-1