banner-image
banner-image

Beskamatni krediti za zadruge

Zadrugari i poljoprivredna gazdinstva u Srbiji kao i njihovi kooperanti moći će da dobiju povoljan kredit za obrtna sredstva od Banke „Poštanska štedionica“, a kamatu na kredit vraćaće lokalne samouprave iz dela svog budžeta namenjenog za agrar.

To je dogovoreno između  ministra zaduženog za regionalni razvoj Milana Krkobabića i a Izvršnog odbora Banke „Poštanska štedionica“ Bojana Kekića.

Cilj je, prema rečima ministra Krkobabića, da se dalje razvija zadrugarstvo i ojača srpsko selo kroz ovakvo povoljno kreditiranje. Instrument obezbeđenja će se zasnivati na osiguranju čija će se premija, kako se planira, takođe subvencionisati iz agrarnih budžeta.

„Ideja je da zadrugarstvo, da poljoprivredna gazdinstva u Srbiji zažive. Svesni smo da postoji potreba i za obrtnim sredstvima i upravo tu Poštanska štedionica nalazi svoje mesto“, kaže Krkobabić.

Kredit će u celosti plaćati lokalne samouprave iz budžeta namenjenog za razvoj poljoprivrede. Novac koji će zadrugari moći da dobiju, namenjen je pre svega za kupovinu repromaterijala i drugo.

Jedina obaveza zadrugara je da otvore račun u „Poštanskoj štedionici“.

Lokalne samouprave u zavisnosti od veličine svog budžeta imaju na raspolaganju dva do šest procenata novca namenjenih za investiranje u razvoj poljoprivrede, pa im, kaže Krkobabić, subvencionisanje kamate neće biti problem kada je reč o visini troškova.

„To nisu velika sredstava koja opterećuju lokalni budžet ali su dragocena za zadruge“.

Podseća da se za razvoj zadruga daju sredstva u iznosu od 7,5 miliona dinara za nove dok za je za postojeće taj iznos dvostruko veći.

Predsednik Izvršnog odbora Banke „Poštanska štedionica“ Bojan Kekić kaže da ta banka ovim dogovorom ulazi u oblast agrara gde do sada nije bila zastupljena.

Visina kamate po kojoj će se davati obrtna sredstva još uvek nije definisana, ali Kekić kaže da neće preći četiri procenta.

„Ali, mislim da ćemo izaći sa još povoljnijim uslovima. Bitno je da će trošak tih kamata ići na opštine pa je to ustvari subvencija za kamate“, kaže Kekić.

Objašnjava da će zadrugarima, njihovim članovima kao i kooperantima biti dat „grejs period“, odnosno period mirovanja otplate od najmanje šest meseci. Na taj način će se olakšati poslovanje, pogotovo novoformiranih zadruga u prvoj godini poslovanja.

Izvor:RTV