banner-image

Kukuruz pao ispod 15 dinara na berzi

Tokom protekle sedmice na novosadskoj Produktnoj berzi zabeležen je pad cene kukuruza. U proteklom periodu kukuruz je imao cenu iznad 15,00 din/kg, međutim ove nedelje se trgovalo i ispod te cene.

Što se tiče stranih tržišta, povoljne vremenske prilike u regionu Crnog mora uticale su na kretanje cena žitarica u Evropi. Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 3.350 tona robe, čija je finansijska vrednost 62.218.500,00 dinara.

U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 482,61 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 257,49%.

Kukuruz je ove nedelje uzeo apsolutni količinski primat u trgovanju na organizovanom robno berzanskom tržištu sa ukupnom količinom od 3.000 tona. Najniža cena je dostignuta krajem sedmice. Cene po kojima su se sklapali berzanski ugovori kretali su se u opsegu od 14,80 do 15,10 din/kg bez PDV-a. Žuto zrno sa klauzulom „fco-luka“ prodavano je po 15,25 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,04 din/kg bez PDV-a (16,54 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena je niža za 1,05%.

Kada je u pitanju pšenica trgovalo se samo sa onom koja ima lošije parametre kvaliteta. Pšenica sa hektolitarskom masom min. 72 i min. vlagom do 14,2%  je realizovana po jedinstvenoj  ceni  od 21,50 din/kg bez PDV-a.

Soja nije doživela značajne cenovne oscilacije poslednja dva meseca. Ovim zrnom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 37,30 din/kg bez PDV-a (41,03 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponderisanu cenu. U odnosu na poslednji posmatrani period cena ove uljarice je viša za 0,81%. Međutim, poslednjeg dana u nedelji, tražnja za sojom uz obračun kvaliteta po 34,90 din/kg bez PDV-a i ponuda soje po 36,50 din/kg bez PDV-a ukazuje na pad cene u narednom periodu.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 1700 16,50-16,94 500 16,50-16,61 -1,05%
Kukuruz, rod 2018. 1000 16,83
Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5% 2600 16,28-16,72 2000 16,28-16,50
Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5%, fco-luka 500 16,78 500 16,78
Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina 100 24,97-25,08
Pšenica rod 2018. minimum 10,5% proteina 250 24,20
Pšenica rod 2018. hl 72kg, vlaga do 14,2% 100 23,65 100 23,65
Soja, rod 2018. 525 40,15-41,03 250 41,03 +0,81%
Suncokret, rod 2018. 75 34,10
Suncokretova sačma 33% 100 29,52

 Berzanski indeks prodex je na dan 09.05.2019. godine bio na nivou od 208,20 indeksnih poena, što predstavlja neznatnu promenu za 0,01 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila 2,68%, a kukuruz za 4,86%. Loši izvozni rezultati u SAD uticali su na kretanje cena.

Na ovoj berzi u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 3,64%, a sojina sačma za 2,43%.Povišene tenzije i neizvesnost trgovinskih pregovora između SAD i Kine uticale su na kretanje cena.

U Parizu, u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 0,54%, a kukuruz za 1,35%.

(Agrosmart)