banner-image

Prerađivačima mleka i mesa bespovratno 20 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2019 godini.

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenosti članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu. Sufinansiraće se nabavka nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka.

Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno do 20.000.000 dinara. Bespovratna sredstva po ovom konkursu iznose do 50 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

Za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 2.000.000,00 dinara, odnosno 2.200.000,00 dinara za podnosioce prijava: žene preduzetnice i žene osnivačice pravnog lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina.

U sektoru mleko sufinansiraće se: nabavka opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka.

U sektoru meso će se finansirati nabavka opreme za sakupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu sporednih proizvoda životinjskog porekla koji nisu za ishranu ljudi. Takodje i nabavka opreme i uređaja za rasecanje, obradu, preradu, pakovanje i označavanje mesa i usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa, mašinski separisanog mesa i proizvoda od mesa. Stočari će moći da konkurišu i za nabavku opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i proizvoda od mesa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje (prerada mesa ili prerada mleka).

Specifični uslovi za učešće na konkursu za preradu mleka podrazumevaju da poljoprivredna gazdinstva nedeljno prerade maksimalno 5.000 litara sirovog mleka, odnosno godišnje maksimalno 250.000,00 litara. Poljoprivredna gazdinstva moraju imati odobren objekat u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

Kada su u pitanju specifični uslovi za preradu mesa mogu da konkurišu poljoprivredna gazdinstva koja nedeljno prerade maksimalno 2.000 kilograma, odnosno godišnje maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa. Poljoprivredna gazdinstva moraju imati odobren objekat u skladu sa Pravilnikom o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla.

Konkurs je otvoren do 30. 05. 2019.

Tekst konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti na veb-sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: http://www.psp.vojvodina.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/4881-852 od 10-12 časova.

(Agrosmart)