banner-image

Priprema nazimica za priplod – zdravstveni aspekt

MSC VLADISLAV VIŠNJIĆ, STRUČNJAK KOMPANIJE RAVAGO: Većina modernih farmi ima procenat remonta 40 – 45%. Na farmama koje imaju dobru paritetnu strukturu prvopraskinje treba da čine 20 – 24% od ukupnog broja krmača.

Od presudne važnosti za uspešnu proizvodnju je priprema nazimica pre osemenjavanja, njihovo uvođenje u zapat, njihova aklimatizacija i stabilnost zdravstvenog stanja.

U slučaju uvođenja novih nazimica u zapat, mora se izbeći mogućnost da novodošle životinje budu izvor problema za farmu, i mora se omogućiti njihova imunizacija na mikrobe koji su prisutni na farmi.

Koje je vreme minimalno potrebno za aklimatizaciju novo uvedenih nazimica u zapat?

Opitmalno vreme, i vreme koje preporučuju gotovo svi stručnjaci za ovaj aspekt proizvodnje je 12 nedelja. Mesto tj.lokacija može biti problem na farmama pa je minimalno preporučeno vreme aklimatizacije 8 nedelja. I nikako manje!

Sa zdravstvenog i aspekta uspešne aklimatizacije, nazimice ne smeju biti starije od 5 – 6 meseci i teže od cca 100 – 110 kg da bi se uspešno prilagodile novoj farmi, a da se osemene u optimalno vreme. (da ne budu prestare ili preteške). Neophodno je uskladiti taj zahtev sa testiranjem životinja „šaliranjem“.

Najbolje rešenje za farmu sa zdravstvenog aspekta je da bude zatvorena za stalno uvođenje novih životinja, a da genetsko unapređenje sprovodi preko muške linije (nerastovima ili semenom), eventualno uz minimalno uvođenje malog broja visokokvalitetnih nazimica jednom godišnje. Naravno uz maksimalan oprez i uz period aklimatizacije od 12 nedelja.

Ciljevi izolacije – aklimatizacije novih životinja

Period aklimatizacije ima dve faze:

  • Prva faza od 4 nedelje za proveru zdravstvenog stanja novih životinja
  • Druga faza aklimatizacija tj.privikavanje novih životinja na već prisutne farmske patogene

Idealno je raspolagati sa dva odvojena objekta za navedene faze. Za prvu fazu, jasno odvojen objekat od ostatka farme sa posebnim ulazom i i upotrebom posebne odeće i alata. U tom objektu se odvija karantin gde se rade analize i potvrđuje zdravstveno stanje životinja. Ukoliko se utvrdi prisustvo bilo kakvog problema, nove životinje ne ugrožavaju ostatak zapata.

U ovoj fazi, provera se zdravstveno stanje nazimica, nastavlja se kliničko posmatranje i počinje se sa programima vakcinacije.

U drugoj fazi koja traje minimum 4 do 8 nedelja, nastavlja se program vakcinacija a i nazimicama se uvode farmske životinje.

Što se tiče vakcinacija, osim zakonom obaveznih, preporučuje se vakcinacija protiv onih bolesti koje su prisutne na farmi.

Uglavnom su to vakcinacije protiv virusa PRRS, PCV i protiv Mycopalsme.

Najvažnija je imunizacija od PRRS – a i dužina aklimatizacije je uglavnom uslovljena sticanjem otpornosti prema ovom virusu.

Većina farmi pravi grešku jer sprovodi program vakcinacije u prekratkom periodu sa davanjem različite vakcine svake nedelje u periodu 3 – 4 nedelje. Za adekvatan imuni odgovor najbolja je pauza od dve nedelje između davanja različitih vakcina.

U suštini, izolacija i testiranje novih nazimica, program aklimatizacije, vakcinacije i imunizacije je esencijalno za očuvanje dobrog zdravlja celokupnog zapata.

Bez gore navedenog, nemoguće je adekvatno uvesti nove životinje u zapat i sačuvati stabilno zdravstveno stanje na farmi.