banner-image

Obavezan monitoring bezbednosti hrane životinjskog porekla

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2019. godinu.

Ovaj Program sprovodi se radi:
1) utvrđivanja nivoa kontaminenata i trendova učestalosti pojave mikroorganizama i ostalih štetnih materija u hrani životinjskog porekla;
2) utvrđivanja otpornosti zoonotskih i komensalnih bakterija na antimikrobna sredstva, kao i prikupljanje i obrada podataka iz ovih ispitivanja;
3) prikupljanja podataka iz monitoringa koji se koriste za analizu rizika, za pojedine kategorije hrane i na taj način doprinose povećanju zaštite zdravlja i drugih interesa potrošača;
4) provere važećih standarda i maksimalno dozvoljenih količina propisanih za pojedine vrste hrane.

Javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama odobriće se subvencije za sprovođenje Programa u iznosu od 100.000.000 dinara.

U slučaju da se utvrdi prisustvo mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata, odnosno neusaglašenosti sa propisanim vrednostima, nadležni organ sprovodi aktivnosti kako bi osigurao uklanjanje neusaglašenosti, uzimajući u obzir stepen neusaglašenosti i prethodne slučajeve neusaglašenosti istog subjekta u poslovanju hranom, i to:

1) mere, uključujući uzimanje službenog uzorka za koje se smatra da su potrebne kako bi se osigurala bezbednost hrane;
2) zabranu stavljanja u promet, ako je primenjivo;
3) mere kojima se dozvoljava upotreba hrane životinjskog porekla u svrhu koja se razlikuje od njene prvobitne namene;
4) mere kojima se zabranjuje rad ili nalaže zatvaranje čitavog objekta za proizvodnju hrane ili jednog njenog dela na određen vremenski period, kao i druge mere.

(Agrosmart)