banner-image

Vreme je za zaštitu šljive od smotavca i šupljikavosti lišća

Na području Vojvodine šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od plodovi dostigli od 50 do 70% krajnje veličine.

Štete od larve šljivnog smotavca na plodu

Šljivin smotavac je najznačajnija štetočina šljive koja u našim proizvodnim uslovima razvija tri generacije godišnje. Štete pričinjavaju larve koje se hrane mesom ploda.

Napadnuti plodovi se prepoznaju po smolotočini koja curi iz njih, po tamnim hodnicima u kojima se nalazi gusenični izmet i po tome što dolazi do prevremenog sazrevanja i opadanja plodova. Vizuelnim pregledima zasada šljiva registrovana su jaja svih razvojnih stadijuma kao i tek ispiljene larve.

U toku je period intenzivnog piljenja larvi prve genercije ove štetočine.

U cilju zaštite plodova šljiva od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporučuje se primena insekticida na bazi lambda-cihalotrina u koncentraciji 0,03%

Simptom šupljikavosti lišća na listu šljive

Šupljikavost lišća koštičavog voća (stigmina carpophila)  izazivagljiva, koja napada lišće, plodove, lastare, pupoljke i cvetove koštičavog voća.

Na listu, pege su u početku sitne, crvenkastosmeđe ili sivoljubičaste, oivičene uskom zonom svetlozelene ili žute boje. Pege se vremenom povećavaju, tkivo u okviru pega nekrotira i ispada, pa na listu nastaju šupljine. Zaraženo lišće opada pre vremena.

Vremenski uslovi koji se trenutno registruju, česte padavine i visoka vlažnost vazduha, veoma su povoljni za razvoj prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća.

U cilju zaštite lisne mase preporučuje se primena fungicida na bazi kaptana u koncetraciji 0,2 – 0,3%.

Izvor:PIS