banner-image

Država dužna da voćaru iz Vinče nadoknadi štetu od grada

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je ovih dana presudu Prvog osnovnog suda kojom je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, kao tuženo, dužno da Dejanu Stankoviću iz Vinče kod Topole isplati 2,4 miliona dinara na ime naknade štete zbog grada.

Slične presude postoje u korist poljoprivrednika iz Arilja i Ivanjice. Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu, na koju se država žalila i izgubila, usvojen je tužbeni zahtev Stankovićev i naloženo da mu se na ime naknade štete isplati iznos od 2.403.262 dinara, sa zakonskom kamatom od 28. jula 2017. godine, i da se tužiocu nadoknade troškov postupka od 190.632 dinara.

U obrazloženju drugostepene presude navodi se:
„Prema utvrđenom činjeničnom stanju, 30. jula 2014. u području opštine Topola grad je naneo veliku štetu poljoprivrednim usevima, odnosno voćnjacima na toj teritoriji, s tim da je tri dana prethodno najavljen crveni meteoalarm, o čemu su strelci na protivgradnoj stanici br. 23, područje sela Plaskovac, opština Topola, bili obavešteni preko motorole, jer su u kontaktu sa radarskim centrom 24 sata i očekivalo se nevreme iz Hrvatske, prema iskazu svedoka – strelca – Dragana Nedeljkovića.

Prema iskazu svedoka Mikice Milivojevića, koji radi kao strelac u selu Plaskovac na toj protivgradnoj stanici, imali su na raspolaganju protivgradne rakete, koje su zajedno sa opštinom Topola kupili za potrebe sela Plaskovac, Vinča. Inače, između MZ Vinča, kao kupca, i „Poliester grupe”, zaključen je ugovor od 27. juna 2014. i kupljeno je šest protivgradnih raketa za područje MZ Plaskovac. Međutim, Radarski centar `Bukulja` koji izdaje naredbe strelcima iz Topole, nije izdao signal za ispaljivanje protivgradnih raketa iako su pokušali da ga kontaktiraju, s tim da selo ima dve protivgradne stanice za tu svrhu.

Zbog propusta Radarskog centra, tužilac je pretrpeo stvarnu štetu u iznosu od 2.403.262 dinara na zasadu jabuka i šljiva na površini od 3,52 hektara, prema proceni Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda opštine Topola od 20. avgusta 2014.

Na osnovu ovako utvrđenog stanja, prvostepeni sud našao je da je tužena odgovorna za štetu koju je tužilac pretrpeo, na osnovu člana 154 Zakona o obligacionim odnosima, jer nije dokazao da je šteta nastala bez njegove krivice, te je dužna da štetu naknadi, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

U konkretnom slučaju nije u pitanju viša sila na osnovu koje bi se tužena strana mogla osloboditi odgovornosti, već je bila dužna da uspostavi sistem protivgradne zaštite i naredi ispaljivanje raketa, odnosno da spreči posledice elementarne nepogode.

Apelacioni sud u obrazloženju jednostavno zaključuje: „Država je u konkretnom slučaju bila u obavezi da organizuje mere zaštite, smanjenja uticaja i ublažavanja i otklanjanja posledica elementarnih nepogoda (shorno čl. 3. tač. 2. i 5. ZVS) putem usmeravanja svojih sredstava, radi pribavljanja sistema zaštite i blagovremenog angažovanja kadra Ministarstva unutrašnjih poslova.”

Izvor:Glas Zapadne Srbije