banner-image

Pojava virusnih oboljenja u usevima pšenice

Na pojedinim parcelama pšenice uočeno je prisustvo simptoma viroza.

Obolele biljke su nižeg rasta u odnosu na zdrave, na nekima se nije formirao klas, listovi su hlorotični ili sa nijansama crvene boje, a u nekim usevima došlo je i do potpunog propadanja biljaka.

U laboratoriji sistema PIS-a, analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo:

  • Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV)– u 90% analiziranih uzoraka
  • Virusa crtičastog mozaika pšenice (Wheat streak mosaic virus, WSMV)– u 10% analiziranih uzoraka

Simptomi viroza su uglavnom registrovani na parcelama koje su jesenas posejane u optimalnim rokovima setve i koje su imale veoma povoljne uslove za početni rast i razvoj i na kojima je krajem septembra i početkom novembra registrovano prisustvo raznih insekata koji mogu biti vektori virusa.

Vektor virusa patuljavosti pšenice je cikada Psammotettix alienus, a virusa crtičastog mozaika pšenice je grinja Aceria tosichella.

U mere kontrole viroza spadaju hemijsko suzbijanje vektora i uništavanje samoniklih biljaka i drugih biljaka rezervoara virusa.

Virus patuljavosti pšenice se ne prenosi semenom. Stepen prenošenja viusa crtičastog mozaika pšenice semenom je nizak i kreće se od 0,5 do 1,5%, ali može imati veliki epidemiološki značaj jer se na taj način unosi virus u usev u početnim fazama razvoja biljaka i predstavlja izvor inokuluma za dalje širenje.

Izvor:PIS