banner-image
banner-image

Javni poziv za nabavku mobilnih brana

U okviru prekogranične saradnje Mađarska – Srbija, koja se sufinansira iz IPA fondova Evropske Unije, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je raspisao javni poziv zainteresovanim ponuđačima za javnu nabavku mobilnih brana za odbranu od poplava na projektu WASIDCA registraciona oznaka: HUSRB/1601/11/0004.

Kompletan tekst javnog poziva sa potrebnom tenderskom dokumentacijom može se pogledati na web stranici Pokrajinskog sekretarijata.