banner-image

Priprema nazimica za priplod – tehnološki aspekt

Piše: Msc Vladislav Višnjić, stručnjak kompanije Ravago

  • Težina i starost nazimica kod prvog pripusta

Većina stručnjaka se slaže da vreme prvog osemenjavanja treba da bude sa starošću od 32 nedelje i sa težinom od cca 140 kg telesne mase. Idealno je prašenje sa 50 nedelja starosti.

Po mom mišljenju telesna masa je ključni parametar. Moraju se izbegavati preteške i predebele tj.premasne nazimice. Većina „modernih genetika“ ima veoma dobre priraste i odlično koriste hranu pa je lakše da narastu nego da smršaju. U slučaju da se pripuste našto lakše životinje i dalje postoji mogućnost da postignu potrebnu težinu u prvoj trećini suprasnosti.

  • Kontrola estrusa pre osemenjavanja

U prethodnom članku naveli smo važnost aklimatizacije novih nazimica koja se sprovodi u dve faze. U prvoj fazi testiranja, estrus se otkriva tj posmatra samo vizuelno. Tada nije toliko bitno da se zna tačan datum ulaska u estrus već samo koje životinje cikliraju.

U drugoj fazi aklimatizacije i imunizacije detekcija estrusa se može vršiti sa nerastom kao i u normalnom radu, najbolje uz upotrebu sistema sa tri različite boje za svaku nedelju. Koriste se crvena, zelena i plava boja i životinje se svake nedelje obeležavaju drugom bojom. Vizuleno je lakše praćenje, a i nazimice se lako uvode u nedeljni menadžment na farmi. Takođe lakše je raditi i u drugim sistemima. Najbolje je da se osemenjavanje sprovede nakon dva evidentirana estrusa.

  • Privikavanje na boksove

Uobičajena preporuka svih genetskih kuća za postizanje pravilne ovulacije je ishrana bez restrikcija barem 10 – 15 dana pre očekivanog osemenjavanja. Ovo je teško izvodljivo na većini farmi uglavnom zbog nedostatka prostora, jer nazimice mogu biti smeštene u uklještenja za osemenjavanje samo par dana pre pripusta.

U slučaju da se nazimice osemenjavaju u ukleštenjima bitan faktor je privikavanje na uklještenje. Na nekim modernijim farmama postoje EFS uređaji (elektronske stanice za hranjenje) i za njih se nazimice moraju obučavati tj. trenirati najmanje 4 nedelje pre osemejnavanja.

  • Flašing

Flašing (flushing) je ustvari povećavanje unosa energijepre prvog osemenjavanja čime se postiže poboljšavanje ovulacije i embrionalno preživljavanje. U slučaju da je teško životinjama dati veću količinu hrane, flašing se može postići dodavanjem 100 – 150 grama šećera ili dekstroze po nazimici nekoliko dana pre očekivanog osemenjavanja. Neka iskustva potvrđuju da odličan efekat daje dodavanje šećera u kombinaciji sa ribljim brašnom  hranu pred osemenjavanje.

  • Otkrivanje estrusa i prvo osemenjavanje

Za nazimice se preporučuje otkrivanje estrusa i osemenjavanje na svakih 12 sati i to cervikalno osemenjavanje, dobro stimulisana nazimica izraženog refleksa stajanja sa nerastom ispred njuške. Pri tome je neophodno voditi računa o nerastu probaču, jer na famama se uglavnom koristi isti nerast koji prvo ide kod krmača. Takav nerast bude umoran i slabo aktivan kada dođe do nazimica. Preporuka je upotreba svežeg, odmornog i mladog nerasta sa izraženim polnim karakteristikama za stimulaciju nazimica.