banner-image

Za lokalne strategije ruralnog razvoja 34 miliona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja (LSRR) u 2019. godini.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaj se podnosi u od 10.06.2019. zaključno sa 09.09.2019. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruje Partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj koje je osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja, registrovano kod Agencije za privredne registre i da je u statutu Partnerstva kao jedan od ciljeva radi kojih se osniva, navedena implementacija lokalne strategije područja Partnerstva po metodi mobilisanja učesnika na lokalnom nivou radi sprovođenja aktivnosti ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim područjima – LIDER pristupu (Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale)

Za odobravanje prava na podsticaje u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 34.000.000 dinara.

Podsticaj za pripremu LSRR isplaćuje se u iznosu od 100%. Maksimalan iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za podsticaj za pripremu LSRR jeste 800.000 dinara.

Pravilnik, javni poziv i obrasce možete preuzeti ovde:

lag-pravilnik

Javni-poziv-Lider-2019

LEADER-1