banner-image

Za opremanje hladnjača Vojvodina daje 133 miliona dinara

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2019. godini.

Ovom podrškom Pokrajina nastoji da unapredi tehničko-tehnološku opremljenost gazdinstava na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za skupljanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda iz navedenih sektora.

Ukupno, vojvođanskim poljoprivrednicima biće dodeljeno 133.108.869,00 dinara, a bespovratno se može dobiti do 60 odsto prihvatljivih troškova investicije. Žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i fizičko lice i osnivač pravnog lica mlađi od 40 godina dobijaju podršku do 70 odsto prihvatljivih ulaganja. Povraćaj do 70 odsto predviđen je i za podnosioce prijava (fizička lica, preduzetnici i pravna lica) čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najveći iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 120.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 200.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu za jednu vrstu proizvodnje i jednu podtačku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se samo investicije realizovane nakon 01.01.2019. godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za investicije u Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće, i to:

  1. Nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;
  2. Nabavka opreme – linija za čišćenje i pranje proizvoda;
  3. Nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;
  4. Nabavka opreme – linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;
  5. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta;
  6. Mašine za ubiranje odnosno skidanje useva;

U Sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće i Sektoru ostali usevi:

  1. Nabavka ostale opreme (GPS navigacija i dr.);
    8. Solarni panel sistemi sa pratećom opremom za pokretanje pumpi za navodnjavanje.

Za podtačku 1. za nabavku drvenih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 2.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 700.000,00 dinara, odnosno 2.750,00 dinara/komadu, a maksimalno do 770.000,00 dinara, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.200.000,00 dinara.

Za podtačku 1. za nabavku plastičnih boks paleta maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 4.500,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.000.000,00 dinara, odnosno 4.950,00 dinara/komadu, a maksimalno do 2.200.000,00 dinara, a za zemljoradničke zadruge odnosno složene zemljoradničke zadruge maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 3.500.000,00 dinara.

Za podtačku 2., 3., 5. i 6. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 700.000,00 dinara, odnosno do 770.000,00 dinara.

Za podtačku 4. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 1.650.000,00 dinara.

Za podtačku 7. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara.

Za podtačku 8. maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po hektaru, a maksimalno do 1.500.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, odnosno 550.000,00 dinara, a maksimalno do 1.650.000,00 dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1.fizičko lice:
-nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
-preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2.pravno lice:
-privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
-zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva,
-složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, odnosno podnosioci prijave ‒ pravna lica moraju imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji Vojvodine.

Konkurs je otvoren do 26.06.2019. godine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Sekretarijatu dokumentaciju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u pisarnici Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4379, od 10 do 14 časova.

Pravilnik, tekst konkursa i obrasce možete preuzeti ovde:

Pravilnik hladnjače

Konkurs hladnjače 20192

Prijavni obrazac hladnjače

Zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava hladnjače