banner-image
banner-image

Ratari oprez, vreme pogodovalo razvoju pegavosti šećerne repe

Na području Vojvodine usevi šećerne repe se nalaze u fazi od zatvaranja redova do faze razvića korena.

Pegavost lista šećerne repe (cercospora beticola) javlja se svake godine na našem proizvodnom području i jedan je od ekonomski najznačajnijih patogena šećerne repe. Karakteristične pege se prvo javljaju na starijem lišću u vidu okruglastih, sitnih, sivih pega oivičenih mrkom bojom. S razvojem bolesti broj pega se povećava i dolazi do sušenja delova ili celog lista.

Posle uginuća većeg broja listova dolazi do retrovegetacije, što se negativno odražava na prinos korena i sadržaj šećera.

Simptom na listu

Vizuelnim pregledom useva šećere repe registrovano je prisustvo pega ovog patogena. U zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, prisustvo pega je registrovano na do 35% pregledanih biljaka.

U proizvodnji šećerne repe od polovine maja registrovan je veliki broj povoljnih uslova za ostvarenje infekcija od ovog patogena. Trenutni nivo prisustva simptoma posledica je nekoliko primarnih i prve sekundarne infekcije. S obzirom na uslove koji su vladali u proizvodnji šećerne repe u proteklom periodu, u narednih nekoliko dana očekuje se naglo povećanje broja biljaka sa pegama. Proizvođačima šećerne repe se preporučuju učestali obilasci useva i pregled na prisustvo pega.

Ukoliko se utvrdi prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga (50% biljaka sa bar jednom pegom), preporučuju se hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida. Preoručuju se preparati preparati bravo 720 sc, dakoflo, balear 720 SC u koncentaraciji 1,5 l/ha i preparati rias 300-ec i cerochem u koncentraciji 0,3 l/ha.

Izvor:PIS