banner-image

Zaštita krompira od plamenjače i crne pegavosti

Na području Srbije usevi krompira se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze razvoja bobica.

Vizuelnim pregledima useva krompira registrovano je prisustvo simptoma plamenjače krompira (Phytophthora infestans)  i crne pegavosti krompira (Alternaria solani).

Najavljene padavine početkom sledeće nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj i dalje širenje navedenih patogena. U cilju zaštite krompira preporučuju se hemijske mere zaštite fungicidima koji u sebi imaju sistemičnu i kontaktnu komponentu.

Preporučuju se preparati Effort WG, Equation Pro WG, Espada (cimoksanil+famoksadon) u količini 0,4 kg/ha.

Izvor:PIS