banner-image

Propisani novi uslovi za prerađivače duvana

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarsto zdravlja doneli je  Pravilnik o uslovima za preradu duvana. Ovim Pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispunjava privredni subjekt koji se bavi preradom duvana.

U  dokumentu se navodi  da prerađivač duvana mora da ima sopstvene odgovarajuće prostorije za preradu duvana i smeštaj prerađenog duvana, čiji broj i veličina zavise od vrste tehnološkog postupka prerade duvana.

Prerađivač duvana, takođe, mora da ima sopstvenu opremu za preradu duvana.

Pravilnikom je propisano kakvu opremu mora da ima prerađivač duvana koji je dobijen industrijskim postupkom prerade obrađenog duvana, i koristi se isključivo kao duvanska sirovina za proizvodnju duvanskih proizvoda. Propisana je i potrebna oprema za proizvodnju rekonstituisanog i ekspandiranog duvana.

Kompltan pravilnik može se pogledati ovde.