banner-image

Obavezna zaštita povrća koje je oštetio grad

Maj i jun su obeležile velike količina padavina. Gotovo svakog dana imali smo povoljne uslove za razvoj mnogih bolesti na povrtarskim biljnim vrstama.

Izrazito loši vremenski uslovi, kao što su pojva grada mogu naneti  dodatne štete povrću. Povrede tkiva od grada su mesta za ostvarivanje infekcije fitopatogenim gljivama ili bakterijama.

Ukoliko dođe do oštećenja povrća gradom proizvođačima se savetuje da nakon toga obave hemijski tretman nekim od preparata na bazi bakra:  Blauvit, Champ, Cuproxat, Bordovska čorba, Bakarnioksihlorid, Kocide…

Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da je  nakon ovog tretmana potrebno primeniti neki od sistemičnih fungicida koji će delovati na prouzrokovače truleži:  pyraclostrobin+boksalid, ciprodinil+fludioksonol, fenheksamid.

Prvi  tretman bi trebalo obaviti neposredno nakon grada a sledeći u roku od 24 časa.

Poljoprivrednici treba da prate uputstvo za primenu preparata, a doze i način primene prilagode oštećenim biljnim vrstama i fenofazama njihovog razvoja. Posebna pažnja treba da se obrati na karencu.

Izvor: PSS Vojvodine