banner-image

Preporučuje se suzbijanje cikade, vektora zlatastog žutila vinove loze

Na području Vojvodine, u zavisnosti od sortimenta i regiona, vinova loza se nalazi u fazi od bobice veličine zrna graška do potpunog dodirivanja bobica.

Larve cikade

Cikada Scaphoideus titanus je veoma značajna štetočina vinove loze. Direktne štete koje ova cikada nanosi vinovoj lozi usled ishrane su zanemarljive, ali je ekonomski veoma značajna kao vektor fitoplazme koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze.

Ovo je veoma destruktivno oboljenje vinove loze koje je dovelo do krčenja velikog broja zasada u našoj zemlji.

Početni simptomi zaraze ovom fitoplazmom ogledaju se u tome što pupoljci u proleće kreću kasnije ili uopšte ne kreću. Lastari imaju skraćene internodije, zaostaju u porastu, nedovoljno odrvenjavaju i izmrzavaju tokom zime. Na zaraženim čokotima dolazi do promene boje lista i pojave nekroze između glavnih lisnih nerava.

Simptomi zlatastog žutila

U kasnijim fazama listovi se savijaju po obodu prema naličju. Boja listova je različita u zavisnosti od sortimenta vinove loze. Kod crvenih sorti inficirani listovi su tamnoljubičasti do svetlocrveni, a kod belih sorti svetložuti do zlatnožuti. Često dolazi i do nekroze cvasti, tako da nema formiranja grozdića ili su oni rehuljavi, smežurani i lošijeg kvaliteta.

Cikada Scaphoideus titanus u našim uslovima razvija jednu generaciju godišnje. Ženka polaže jaja pod koru dvogodišnjih lastara iz kojih se pile larve. Larva prolazi kroz pet razvojnih stupnjeva. Nakon razvoja larvi dolazi do pojave odraslih jedinki. Svi larveni uzrasti i odrasle jedinke hrane se na naličju lista vinove loze i veoma su pokretni. Da bi cikada postala infektivna neophodno je da se hrani oko nedelju dana, dok period inkubacije traje oko trideset dana. Larve trećeg razvojnog stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu na zdrave čokote vinove loze. Trenutno se u vinogradima registruje dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja.

Sada je pravi momenat za prvi tretman u suzbijanju larvi cikade Scaphoideus titanus, vektora zlatastog žutila vinove loze, nekim od registrovanih insekticida.

Preporučuj se preparat Talstar 10 EC, sa aktivnom materijom bifentrin  u koncentraciji 0,05 odsto. Takođe i Todome 24-SC, sa aktivnom materijom buprofezin+fenpiroksimat u koncentraciji od 0,1%, kao i Elisa, aktivne materije buprofezin u koncentraciji 0,06%.

Pored suzbijanja vektora, mere kontrole zlatostog žutila su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krčenje napuštenih zasada vinove loze.

U vinogradima je u toku početak piljenja larvi druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (lobesia botrana). Navedeni insekticidi za suzbijanje cikada delovaće i na suzbijanje ove štetočine. U zasadima vinove loze neophodno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača bolesti. Detaljnije informacije o izboru preparata možete pogledati na portalu Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja Vojvodine.

Izvor:PIS