banner-image

Vreme je za zaštitu šljive

Šljivin smotavac (Grapholita funebrana) je najznačajnija štetočina šljive koja u našim proizvodnim uslovima razvija tri generacije godišnje.

Štete pričinjavaju larve koje se hrane mesom ploda. Napadnuti plodovi se prepoznaju po smolotočini koja curi iz njih, po tamnim hodnicima u kojima se nalazi gusenični izmet i po tome što dolazi do prevremenog sazrevanja i opadanja plodova. Vizuelnim pregledima zasada šljiva registrovana su jaja ove štetočine u različitim fazama razvoja kao i ispiljene larve. U toku je period intenzivnog piljenja larvi druge generacije šljivinog smotavca.

u cilju zaštite plodova šljiva od ubušivanja larvi šljivinog smotavca preporučuje se primena registrovanog insekticida grom s aktivnom materijom lambda-cihalotrin u koncentraciji 0,03%.

Prilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata koja za navedeni insekticid iznosi 14 dana.

U ovoj proizvodnoj godini registruju su uslovi koji su izuzetno povoljni za razvoj gljiva iz roda monilinia koje izazivaju trulež plodova. U fazama sazrevanja plodova kada dolazi do omekšavanja pokožice ploda, najveći je rizik od ostvarenja infekcija ovim patogenima. Rizik se povećava ukoliko dođe do mehaničkih oštećenja na plodovima kada je olakšan prodor patogena u tkivo ploda.

Mehanička oštećenja mogu nastati usled delovanja insekata, vetra, grada i dr. Plodovi zaraženi gljivama iz roda monilinia mogu biti i ograničavajući faktor prilikom izvoza našeg voća na strana tržišta. Jedna od gljiva iz grupe prouzrokovača truleži ima karantinski status u nekim zemljama gde se izvozi naše voće, te se poseban oprez preporučuje proizvođačima koji su orijentisani ka izvozu.

U zasadima šljiva koji su u početnim fazama sazrevanja, preporučuje se primena fungicida ciprodex, aktivne materije ciprodinil u koncentraciji od 0,05%.

Pprilikom hemijske zaštite strogo voditi računa o karenci primenjenih preparata koja za navedeni fungicid iznosi 14 dana.

Na području Vojvodine šljive se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi od, plodovi dostigli 70% krajnje veličine do početka obojavanja ploda.

Izvor:PIS