banner-image

Higijena opreme za mužu, pola puta do zdravog mleka

Pravilno izvođenje pranja opreme nakon isporuke mleka mlekari podrazumeva razrađene metode rada i postupke koji zahtevaju odgovarajući pribor, sredstva i obučenost osoblja.

Samo pranje opreme bazira se na osnovnim postupcima koji se moraju uvek primenjivati.

Prvi postupak koji se primenjuje jeste ispiranje laktofriza i opreme, koja je bila u dodiru sa mlekom, odmah po isporuci. Za ispiranje treba izbegavati kako hladnu tako i previše toplu vodu.

Ispiranje treba obaviti odmah po isporuci mleka da ne dođe do sušenja ostataka mleka, odnosno denaturacije belančevina. Upotrebom pregrejane vode ovaj proces se još više ubrzava a hladna voda prouzrokuje očvršćavanje masti a samim tim i njeno otežano uklanjanje.

Optimalna temperatura vode za ispiranje je oko 35 stepeni.

Pranje opreme nastupa nakon završetka ispiranja. Uglavnom se koriste sredstva za pranje ( deterdženti) uz upotrebu specijalnih četki raznog oblika. Temperaturu rastvora ( oko 50 stepeni ) i koncentraciju rastvora odrediti prema uputstvu proizvođača, kojih se treba striktno pridržavati.

Nakon detaljnog pranja, sledi pražnjenje laktofriza od rastvora deterdženta i njegovo ponovno ispiranje. Sledeći postupak je primena dezinfekcionog sredstva za uništavanje preživelih mikroorganizama.

Završni postupak se sastoji u provetravanju laktofriza radi bržeg sušenja. Ukoliko je laktofriz zatvoren bez  prethodnog sušenja dolazi do pojave karakterističnog mirisa koji se može preneti na mleko pri sledećoj muži.

Slavinu za istakanje mleka treba držati otvorenom da se ocedi preostala voda koja može poslužiti za razvoj naknadno prodrlih mikroorganizama.

Savetodavac za stočarstvo
Nebojša Brajović
Izvor: PSSS